Danh mục

Danh sách tài liệu

dethitin7
dethitin7

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 101|Số lần tải: 0

Phòng GD & ĐT huyện TVT Trường: THCS Sông Đốc 2 ĐỀ KIỂM TRA HK II (2008-2009) Môn: Tin Học lớp 7 Thời gian: 45ph (Không kể giao đề) ...

Đánh dấu chủ đề
giao an cn8(tron bo)
giao an cn8(tron bo)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 86|Số lần tải: 0

Ngày soạn:................. Bài soạn Công nghệ 8 Ngày dạy:............ Phần Một: Vẽ kĩ thuật Chương 1: Bản vẽ các khối hình học Tiết 1: B1:vai tr...

Đánh dấu chủ đề
TIẾT 25 CN8 -5 cột(sn)
TIẾT 25 CN8 -5 cột(sn)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 103|Số lần tải: 0

Giáo viên: Ma Sỹ Nguyên- THCS Bình Nhân Giảng : Kế hoạch bài học Môn : Công nghệ 8 Bài : Mối ghép động Những kiến thức học sinh đã biết có liên quan đến bài học...

Đánh dấu chủ đề
CN 8 cuc hay
CN 8 cuc hay

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 82|Số lần tải: 0

Soạn ngày: 30/ 8/2005 Giảng ngày:…/…/2005 Tiết: 1 ; Tuần: 1 Chương: I Bản vẽ các khối hình học Bài 1 Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống ...

Đánh dấu chủ đề
Giáo án ko cần sửa
Giáo án ko cần sửa

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 92|Số lần tải: 0

Tiết 1 BàI 1: vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống Ngày soạn: Ngày dạy: I. Mục tiêu: - Biết được vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống v...

Đánh dấu chủ đề
Công Nghệ 8(Full) 2 cột
Công Nghệ 8(Full) 2 cột

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 79|Số lần tải: 0

Ngày soạn: ……………………………….……….. Ngày giảng: ……………………………….……….. ……………………………….……….. Phần Một ( Vẽ Kỹ Thuật Chương I : Bản vẽ các khối hình học Tiết 1 : Vai trò của...

Đánh dấu chủ đề
GIÁO ÁN
GIÁO ÁN

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 74|Số lần tải: 0

Phân phối chương trình công nghệ 8 Tiết PPCT Bài Nội dung bài dạy Tuần dạy Ghi chú  1 1 Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong đời sống và trong sản xuất   ...

Đánh dấu chủ đề
Công nghệ 8 có hình minh họa cả năm
Công nghệ 8 có hình minh họa cả năm

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 120|Số lần tải: 0

Tuần: 1 Soạn ngày: 23/ 08/2009 Giảng ngày: /08/2009 Tiết: 1 Phần I Vẽ kĩ thuật Bài 1 .Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống – sản xuất A. Mục tiêu bài d...

Đánh dấu chủ đề
G.A Công nghệ8(chon bộ)
G.A Công nghệ8(chon bộ)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 108|Số lần tải: 0

Phòng giáo dục Đông sơn Trường THCS Đông Vinh ---------- Giáo án công nghệ 8 GV: Lê Ngọc Thành (tiếp theo - Học kỳ II)  Năm học 2005 – 200...

Đánh dấu chủ đề
G.Án Công nghệ8
G.Án Công nghệ8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 116|Số lần tải: 0

Ngày soạn:………………….. Ngày dạy;…………………… Tiết 1 Bài 1: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống Mục tiêu bài dạy: - H/S biết được vai t...

Đánh dấu chủ đề
CN 8.tinh KG huyen KL
CN 8.tinh KG huyen KL

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 117|Số lần tải: 0

Tuần 1 Ngày soạn 15/08/2008 Tiết 1 ...

Đánh dấu chủ đề
CONG NGHE HKIItinh KG huyen KL
CONG NGHE HKIItinh KG huyen KL

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 90|Số lần tải: 0

Tuần 20 Ngày soạn: / 2009 Tiết 37 ...

Đánh dấu chủ đề
cong nghe lop 8 (3cot den tan tuan ... KG huyen KL
cong nghe lop 8 (3cot den tan tuan ... KG huyen KL

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 118|Số lần tải: 0

Tuần18 Tiết 35 Ôn tập phần vẽ kỹ thuật và cơ khí Ngày soạn:25/11/2007 Ngày dạy: 3/12/2007 I. Mục tiêu: - HS hệ thống hóa kiến thức của học kỳ I một cách có h...

Đánh dấu chủ đề
Giáo án CN8 Cực Hay
Giáo án CN8 Cực Hay

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 122|Số lần tải: 0

Tiết 1 Ngày dạy:06/09/2007 Bài1: vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - B...

Đánh dấu chủ đề
giao an cong nghe 8 (3 cot)
giao an cong nghe 8 (3 cot)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 109|Số lần tải: 0

Ngày soạn 10/08/ 2008 Ng ày giảng: 12/08/2008 Phần I – vẽ kỹ thuật Tuần 1: Chương I bản vẽ các khối hình học PPCT Tiết1 Bài 1 Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sả...

Đánh dấu chủ đề
cong nghe 6
cong nghe 6

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 135|Số lần tải: 0

Tiết 1 Bài mở đầu I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh nắm được khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. - Mục tiêu chương trình và SG...

Đánh dấu chủ đề
bài 6: bản vẻ các khối tròn xoay
bài 6: bản vẻ các khối tròn xoay

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 246|Số lần tải: 0

Phần I VẼ KĨ THUẬT CHƯƠNG I BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC Mục tiêu chương I: Học sinh nắm được: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống. Hiểu một số ...

Đánh dấu chủ đề
Phương pháp vẽ hình chiếu trong công nghệ 8
Phương pháp vẽ hình chiếu trong công nghệ 8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 103|Số lần tải: 0

I . đặt vấn đề : Đất nước trong quá trình đổi mới, nhát là trong thời điểm này khi mà cả đất nước đả và đang bước vào cuộc hội nhập toàn cầu WTO thì chủ trương...

Đánh dấu chủ đề
PPCT Công nghệ 8
PPCT Công nghệ 8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 82|Số lần tải: 0

PPCT Công nghệ 8 Cả năm: 35 tuần *1.5 tiết / tuần = 52.2 tiết HKI: 18 tuần * 2 tiết / tuần = 36 tiết HKII: 17 tuần *1 tiết / tuần = 17 tiết HỌC KÌ I PH...

Đánh dấu chủ đề
Ga Công nghệ 8 (3 cột)
Ga Công nghệ 8 (3 cột)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 170|Số lần tải: 0

Ngày soạn: Tiết 2: Bài 2: Hình chiếu. I./ Mục tiêu: Sau bài học này HS phải: Hiểu được thế nào là hình chiếu. Nhận biết được các hình chiếu của vậ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]