Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt chuyên mục:Công nghệ Lớp 8

GIÁO ÁN

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:21 Download:0

Phân phối chương trình công nghệ 8 Tiết PPCT Bài Nội dung bài dạy Tuần dạy Ghi chú  1 1 Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong đời sống và trong sản xuất  
Thêm vào bộ sưu tập

Công nghệ 8 có hình minh họa cả năm

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:51 Download:0

Tuần: 1 Soạn ngày: 23/ 08/2009 Giảng ngày: /08/2009 Tiết: 1 Phần I Vẽ kĩ thuật Bài 1 .Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống – sản xuất A. Mục tiêu bài
Thêm vào bộ sưu tập

G.A Công nghệ8(chon bộ)

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:41 Download:0

Phòng giáo dục Đông sơn Trường THCS Đông Vinh ---------- Giáo án công nghệ 8 GV: Lê Ngọc Thành (tiếp theo - Học kỳ II)  Năm học 2005 – 2
Thêm vào bộ sưu tập

G.Án Công nghệ8

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:44 Download:0

Ngày soạn:………………….. Ngày dạy;…………………… Tiết 1 Bài 1: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống Mục tiêu bài dạy: - H/S biết được vai
Thêm vào bộ sưu tập

CN 8.tinh KG huyen KL

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:46 Download:0

Tuần 1 Ngày soạn 15/08/2008 Tiết 1
Thêm vào bộ sưu tập

CONG NGHE HKIItinh KG huyen KL

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:37 Download:0

Tuần 20 Ngày soạn: / 2009 Tiết 37
Thêm vào bộ sưu tập

cong nghe lop 8 (3cot den tan tuan ... KG huyen KL

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:51 Download:0

Tuần18 Tiết 35 Ôn tập phần vẽ kỹ thuật và cơ khí Ngày soạn:25/11/2007 Ngày dạy: 3/12/2007 I. Mục tiêu: - HS hệ thống hóa kiến thức của học kỳ I một cách có
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án CN8 Cực Hay

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:50 Download:0

Tiết 1 Ngày dạy:06/09/2007 Bài1: vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: -
Thêm vào bộ sưu tập

giao an cong nghe 8 (3 cot)

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:48 Download:0

Ngày soạn 10/08/ 2008 Ng ày giảng: 12/08/2008 Phần I – vẽ kỹ thuật Tuần 1: Chương I bản vẽ các khối hình học PPCT Tiết1 Bài 1 Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong
Thêm vào bộ sưu tập

cong nghe 6

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:46 Download:0

Tiết 1 Bài mở đầu I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh nắm được khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. - Mục tiêu chương trình và
Thêm vào bộ sưu tập

bài 6: bản vẻ các khối tròn xoay

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:55 Download:0

Phần I VẼ KĨ THUẬT CHƯƠNG I BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC Mục tiêu chương I: Học sinh nắm được: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống. Hiểu một s
Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp vẽ hình chiếu trong công nghệ 8

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:41 Download:0

I . đặt vấn đề : Đất nước trong quá trình đổi mới, nhát là trong thời điểm này khi mà cả đất nước đả và đang bước vào cuộc hội nhập toàn cầu WTO thì chủ trươ
Thêm vào bộ sưu tập

PPCT Công nghệ 8

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:21 Download:0

PPCT Công nghệ 8 Cả năm: 35 tuần *1.5 tiết / tuần = 52.2 tiết HKI: 18 tuần * 2 tiết / tuần = 36 tiết HKII: 17 tuần *1 tiết / tuần = 17 tiết HỌC KÌ I
Thêm vào bộ sưu tập

Ga Công nghệ 8 (3 cột)

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:79 Download:0

Ngày soạn: Tiết 2: Bài 2: Hình chiếu. I./ Mục tiêu: Sau bài học này HS phải: Hiểu được thế nào là hình chiếu. Nhận biết được các hình chiếu của
Thêm vào bộ sưu tập

CN ca nam hình minh hoa

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:49 Download:0

Tuần: 1 Soạn ngày: 23/ 08/2009 Giảng ngày: /08/2009 Tiết: 1 Phần I Vẽ kĩ thuật Bài 1 .Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống – sản xuất A. Mục tiêu bài
Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN CONG NGHE 8 CA NAM

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:37 Download:0

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 GIÁO ÁN MÔN CÔNG NGHỆ 8 Trường THCS Văn Thân BÀI SỐ : 1 Tên bài : Phần một : VẼ KĨ THUẬT Chương I : BẢN VẼ CÁC KHỐI H
Thêm vào bộ sưu tập

Công nghệ 8 học kì 1 (2 cột)

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:16 Download:0

Phần 1: VẼ KỸ THUẬT Chuong1: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC Tiết1: Bài 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐN
Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch giảng dạy môn CN 8

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:43 Download:0

I. Đặc điểm tình hình 1.Những thuận lợi: - Nội dung kiến thức trong chương trình SGK Công nghệ 8 gần gũi với điều kiện thực tế tại địa phương nơi trường đóng; t
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án công nghệ 8 (09-10) Đẹp

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:44 Download:0

Phần I: Vẽ Kỹ Thuật Ngày soạn 14/08/09 Ngày thực hiện: 18/08/09 Tiết 01: Vai trò của bản vẽ kỹ
Thêm vào bộ sưu tập

GA Công nghệ 7 (Đẹp)

chuyên mục: Công nghệ Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:38 Download:0

Phần I: trồng trọt Ngày soạn:15/08/09 Ngày thực hiện:20/08/09 Tiết 01: Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt
Thêm vào bộ sưu tập