Danh mục

Danh sách tài liệu

Giáo án GDCD lớp 6
Giáo án GDCD lớp 6

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 419|Số lần tải: 2

BÀI 6: BIẾT ƠN. . A. Mục tiêu. 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu thế nào là biết ơn, cần biết ơn những ai, cách thể hiện lòng biết ơn và ý nghĩa của nó.. 2. Kĩ năng: HS biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về...

Đánh dấu chủ đề
Đề kiểm tra học kì II GDCD 6
Đề kiểm tra học kì II GDCD 6

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 361|Số lần tải: 2

Câu 1: Hãy liệt kê những nhóm quyền cơ bản của trẻ em theo công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em ra đời năm 1989? (2 điểm). Câu 2: Hãy nêu 3 biểu hiện vi phạm quyền trẻ em và 3 việc làm không vi phạm quyền trẻ em mà em biết? (3 điểm).

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ THI HỌC KÌ II Môn: GDCD 6
ĐỀ THI HỌC KÌ II Môn: GDCD 6

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 413|Số lần tải: 3

I. PHẦN TRẮC NHIỆM (2điểm). Khoanh chữ cái đứng đầu đáp án em cho là đúng nhất.. Câu 1: (0,5đ) Thế nào là nhóm quyền phát triển của trẻ em?. A. Là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại...

Đánh dấu chủ đề
giáo án gdcd 6 từ tuần 15
giáo án gdcd 6 từ tuần 15

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 91|Số lần tải: 0

Tuần 15 - Tiết 15 Ngày soạn: 02 - 12 - 09 Ngày dạy: 05 - 12 - 09 Bài 11: Mục đích học tập của học sinh (2) I. Mục tiêu bài giảng: Giúp học sinh. - Xác định đúng mục đích học tập, hiểu được ý nghĩa của việc xác định mục...

Đánh dấu chủ đề
KH HDNGLL K6
KH HDNGLL K6

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 78|Số lần tải: 0

Kế hoạch lớp 6 Mục tiêu giáo dục : Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS giúp học sinh : Củng cố, bổ xung những kiến thức đã học ở trên lớp ; tạo điều kiện cho các em làm quen với những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hộ...

Đánh dấu chủ đề
Giáo án HDGDNGLL 6
Giáo án HDGDNGLL 6

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 73|Số lần tải: 0

DUNG ĐỘNG TRONG NĂM KÃÚ HOAÛCH CHUNG Thaïng Chuí âiãøm Näüi dung, hçnh thæïc hoaût âäüng 9 TRUYÃÖN THÄÚNG NHAÌ TRÆÅÌNG - Thaío luáûn näüi quy vaì nhiãûm vuû nàm hoüc måïi - Täø chæïc âäüi nguî caïn bäü låïp - Nghe giåïi thiãûu vãö truyãön thä...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ THI GDCD 6 - HKI
ĐỀ THI GDCD 6 - HKI

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 71|Số lần tải: 0

Họ và tên:…………………………. ĐỀ KIỂM TRA GDCD 6 Lớp: ……………. Thời gian làm bài: 45 phút Điểm Lời phê của giáo viên I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm ) 1. Nối các cột nói về phẩm chất đạo đức với các câu tục ngữ, thành ngữ sao cho ph...

Đánh dấu chủ đề
BỘ ĐỀ KT DGCD 6 - HKI
BỘ ĐỀ KT DGCD 6 - HKI

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 77|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA GDCD 6 NĂM HỌC 2009 – 2010 KIỂM TRA 15 PHÚT ĐỀ BÀI: 1/ Em hiểu câu: “ Tiên học lễ, hậu học văn” có nghĩa là gì? 2/ Hãy kể một số viếc làm của em thể hiện sự tiết kiệm. ĐÁP ÁN: 1/ Tiên học lễ, hậu học văn nghĩa là: Làm người trước tiên p...

Đánh dấu chủ đề
Tiểu sử Trần Quốc Toản
Tiểu sử Trần Quốc Toản

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 86|Số lần tải: 0

Trần Quốc Toản Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Nguyên lần thức 2, năm 1286, vua Trần Nhân Tông mời các bô lão trong nước về mở hội nghị Diên Hồng tại Bình Than bàn kế đánh giặc. Trần Quốc Toản khi đó còn nhỏ, không được vào dự bàn, đứn...

Đánh dấu chủ đề
HDNGLL6 cả năm cực hay
HDNGLL6 cả năm cực hay

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 89|Số lần tải: 0

chủ điểm tháng 9 truyền thống nhà trường I Mục đích giáo dục. -Giúp HS hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của nhà trường, bồi dưỡng tình cảm yêu quý trường, tự hào là hs của trường và có ý thức phát huy truyề thống của trường. -Có thói quen thực hiện ...

Đánh dấu chủ đề
TÍCH CỰC TỰ GIÁC....
TÍCH CỰC TỰ GIÁC....

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 45|Số lần tải: 0

SỞ GD- ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG SAO VIỆT HỒ SƠ BÀI DẠY Giáo viên : ĐINH THỊ DIỆU CHUNG Bài dạy Tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội Mã số bài Ngày ...

Đánh dấu chủ đề
MỤC ĐÍCH HỌC TẬP
MỤC ĐÍCH HỌC TẬP

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 55|Số lần tải: 0

SỞ GD- ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG SAO VIỆT HỒ SƠ BÀI DẠY Giáo viên ĐINH THỊ DIỆU CHUNG Bài dạy Mục đích học tập của học sinh Mã số bài Ngày GDCD6_B11_0910 Ngày 31 tháng 12 n...

Đánh dấu chủ đề
phương pháp giải toán phân tích đa thức thành nhân tử
phương pháp giải toán phân tích đa thức thành nhân tử

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 50|Số lần tải: 0

TRƯỜNG THCS TRẦN PH Ú TỔ TOÁN –LÝ-TIN Chuyên đề MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 1/ Lý do chọn đề tài Toán học là môn học giữ vai trò quan trọng trong suốt bậc học phổ thông. Là một môn học khó, đòi...

Đánh dấu chủ đề
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 39|Số lần tải: 0

PHÒNG GD&ĐT THUẬN CHÂU Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường THCS chu văn an Độc Lập -Tự Do - Hạnh Phúc **************** Thuận ch...

Đánh dấu chủ đề
Bài thu hoạch chính trị hè năm 2009
Bài thu hoạch chính trị hè năm 2009

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 57|Số lần tải: 0

Đảng bộ huyện Ba Bể Đảng cộng sản việt nam Chi bộ trường THCS Thượng Giáo Thượng Giáo, ngày 17 tháng 8 năm 2009 Bản thu hoạch Tự liên hệ và phương hướng phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...

Đánh dấu chủ đề
sổ theo dõi hs cá biệt
sổ theo dõi hs cá biệt

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 44|Số lần tải: 0

Lỗi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Tổng số lỗi Không làm bài (thiếu)     Không học bài     Quên sách vở, dụng cụ     Sai trang phục     Nói chuyện riêng     Ra khỏi chỗ ...

Đánh dấu chủ đề
tiet 19+20 -Cong uoc lien hop quoc ve quyen tre em
tiet 19+20 -Cong uoc lien hop quoc ve quyen tre em

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 68|Số lần tải: 0

Ngày soạn: 04/01/ 2009 Ngày giảng: 06 / 01/ 2010(6 a,b) Tiết 19- Bài 12 Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em (1) I. Mục tiêu : 1 . Kiến thức :Nhận biết được các quyền cơ bản của trẻ em, ý nghĩa của quyền trẻ em. 2 . Kỹ năng :Phân biệt đượ...

Đánh dấu chủ đề
giáo án tuần 29-21
giáo án tuần 29-21

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 46|Số lần tải: 0

Tuần 20-Tiết 20 Ngày soạn : /1/2010 Ngày dạy : /1/2010 Bài 12: Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em (1) I. Mục tiêu bài giảng: - Giúp học sinh hiểu các quyền cơ bản của trẻ em, ý nghĩa của quyền trẻ em. - Phân biệt được những việc...

Đánh dấu chủ đề
GA GDCD_6_CA_
GA GDCD_6_CA_

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 58|Số lần tải: 0

TUẦN 1 - TIẾT 1 - BÀI 1: TỰ CHĂM SÓC, RÈN LUYỆN THÂN THỂ. Ngày soạn: 24/08/2008 Ngày dạy : 34/67/09 I. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức: Học sinh nắm được những biểu hiện của việc tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể và ý nghĩa của nó. 2. Kỹ n...

Đánh dấu chủ đề
tiet 21+22 Cong dan nuoc CHXHCNVN
tiet 21+22 Cong dan nuoc CHXHCNVN

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 51|Số lần tải: 0

Ngày soạn: 18/01/2010 Ngày dạy: 20/01/ 2010 Tiết 21- Bài 13 Công dân nước cộng hoà xhcn Việt Nam. (1) I. Mục tiêu : 1 . Kiến thức :-Xác định được công dân là dân của một nước, mang quốc tịch các nước đó. Công dân Việt Nam là người có quốc ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
DoKo trên mạng xã hội