Danh mục

Danh sách tài liệu

gdcd 8
gdcd 8

Ngày tạo: 04/10/2015|Lượt đọc: 109|Số lần tải: 0

giáo án gdcd 3 cột theo chuẩn

Đánh dấu chủ đề
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày tạo: 16/03/2015|Lượt đọc: 85|Số lần tải: 0

Tình hình tài chính doanh nghiệp

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: GDCD – Khối 8
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: GDCD – Khối 8

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 1602|Số lần tải: 4

Cu 1: (2 điểm). Tệ nạn xã hội là gì? Nêu tác hại của tệ nạn xã hội.. Cu 2: (3 điểm) . Thế nào là quyền chiếm hữu, sử dụng v...

Đánh dấu chủ đề
GDCD 8 - HKI
GDCD 8 - HKI

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 314|Số lần tải: 0

Tuần 4 Soạn: 11-9-2008 Giảng:………... Tiết 4 Bài 4: Giữ chữ tín A- Mục tiêu bài học. 1- Kiến thức: - Học sinh hiểu thế n...

Đánh dấu chủ đề
GDCD 8 - HKI
GDCD 8 - HKI

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 231|Số lần tải: 0

Tuần 4 Soạn: 11-9-2008 Giảng:………... Tiết 4 Bài 4: Giữ chữ tín A- Mục tiêu bài học. 1- Kiến thức: - Học sinh hiểu thế n...

Đánh dấu chủ đề
bài 28:quyền tự do ngôn luận
bài 28:quyền tự do ngôn luận

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 212|Số lần tải: 0

Ngày soạn: Tuần 28: Tiết 28: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN. I.Mục tiêu bài học: Giúp học sinh - Hiểu nội dung, ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận. - Biết sử...

Đánh dấu chủ đề
NGLL 8
NGLL 8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 204|Số lần tải: 0

Chủ điểm tháng 9 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Các hoạt động của chủ điểm 1-Bầu cán bộ lớp 2-Tôi là học sinh lớp 8 3-Phát huy truyền thống của lớp 4-Thi hát...

Đánh dấu chủ đề
Bộ đề KT CD 8 mới
Bộ đề KT CD 8 mới

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 244|Số lần tải: 0

Họ tên :.................................. Lớp : ..........................  Thứ....... ngày....... tháng....... năm 2009 Bài kiểm tra 45 phút ...

Đánh dấu chủ đề
Giáo án GDCD lớp 8 - Cả năm
Giáo án GDCD lớp 8 - Cả năm

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 306|Số lần tải: 3

Tuần 01– Tiết 01 Ngày soạn : 01/ 09/ 2007 ----------------------------------------------------------(((-----------------------------...

Đánh dấu chủ đề
Bài soạn GDCD lóp8
Bài soạn GDCD lóp8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 277|Số lần tải: 0

Tuần Tôn trọng người khác Ngày soạn: Ngày dạy: I- Mục tiêu bài học: 1- KT: - Hiểu được thế nào là tôn trọng người khác? biểu hiện của tôn trọng người khác? - Vì...

Đánh dấu chủ đề
baitapquan điên
baitapquan điên

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 239|Số lần tải: 0

Đánh dấu chủ đề
Giao duc cong dan 8
Giao duc cong dan 8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 233|Số lần tải: 0

Ngày soạn: ngày tháng năm 2007 Tuần:21 Tiết: 21 Bài: 14 Phòng chống HIV / AIDS. GV: giải thích : AIDS Là Cụm từ tiếng Anh viết tắt là AIDS Được d...

Đánh dấu chủ đề
Giáo án NGLL 8
Giáo án NGLL 8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 260|Số lần tải: 0

Ngaìy thực hiện:23/8/ 2008 Chuí âiãøm thaïng 9 “ TRUYÃÖN THÄÚNG NHAÌ TRÆÅÌNG” I/ Muûc tiãu giaïo duûc: Giuïp hoüc sinh: + Hiãøu biãút vãö truyãön thäúng nhaì træ...

Đánh dấu chủ đề
Giáo án GDCD 8
Giáo án GDCD 8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 184|Số lần tải: 0

Tiết 1 : Tôn trọng lẽ phải. I.Mục tiêu bài học . 1.Kiến thức . -Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải .Những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải. -Học sinh nhận ...

Đánh dấu chủ đề
Đề KT GDCD8
Đề KT GDCD8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 180|Số lần tải: 0

ma trận đề kiểm tra gdcd lớp 8 học kỳ I Năm học : 2008 -2009 Mức độ Lĩnh vực nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụ...

Đánh dấu chủ đề
KHGD DGCD8
KHGD DGCD8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 220|Số lần tải: 0

Phòng gd&đt lang chánh cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trường thcs: Quang hiến Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Kế hoạch giảng dạy Năm h...

Đánh dấu chủ đề
HDNG lop 8
HDNG lop 8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 182|Số lần tải: 0

Chủ điểm tháng 9 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Các hoạt động của chủ điểm 1-Bầu cán bộ lớp 2-Tôi là học sinh lớp 8 3-Phát huy truyền thống của lớp 4-Thi hát...

Đánh dấu chủ đề
cac tro choi sinh hoat tap the
cac tro choi sinh hoat tap the

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 223|Số lần tải: 0

  Kí hiệu:NĐK:người điều khiển NBP: Người bị phạt CT: cử toạ 1. tự giới thiệu NĐK chọn cho NBP một cái tên. Đề nghị NBP giới thi...

Đánh dấu chủ đề
Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 349|Số lần tải: 0

Tuần 25 Ngày soạn: 4/3/09 Bài 18: QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN I- Mục tiêu bài: 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu và phân biệt nọi dung của quyền khiếu nại và...

Đánh dấu chủ đề
Giáo án GDCD 8
Giáo án GDCD 8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 182|Số lần tải: 0

Tiết 1 : Tôn trọng lẽ phải. A.Mục tiêu bài học . 1.Kiến thức . -Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải .Những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải. -Học sinh nhận ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]