Danh mục

Danh sách tài liệu

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: GDCD – Khối 8
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: GDCD – Khối 8

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 1322|Số lần tải: 4

Cu 1: (2 điểm). Tệ nạn xã hội là gì? Nêu tác hại của tệ nạn xã hội.. Cu 2: (3 điểm) . Thế nào là quyền chiếm hữu, sử dụng v...

Đánh dấu chủ đề
GDCD 8 - HKI
GDCD 8 - HKI

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 189|Số lần tải: 0

Tuần 4 Soạn: 11-9-2008 Giảng:………... Tiết 4 Bài 4: Giữ chữ tín A- Mục tiêu bài học. 1- Kiến thức: - Học sinh hiểu thế n...

Đánh dấu chủ đề
GDCD 8 - HKI
GDCD 8 - HKI

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 125|Số lần tải: 0

Tuần 4 Soạn: 11-9-2008 Giảng:………... Tiết 4 Bài 4: Giữ chữ tín A- Mục tiêu bài học. 1- Kiến thức: - Học sinh hiểu thế n...

Đánh dấu chủ đề
bài 28:quyền tự do ngôn luận
bài 28:quyền tự do ngôn luận

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 109|Số lần tải: 0

Ngày soạn: Tuần 28: Tiết 28: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN. I.Mục tiêu bài học: Giúp học sinh - Hiểu nội dung, ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận. - Biết sử...

Đánh dấu chủ đề
NGLL 8
NGLL 8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 94|Số lần tải: 0

Chủ điểm tháng 9 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Các hoạt động của chủ điểm 1-Bầu cán bộ lớp 2-Tôi là học sinh lớp 8 3-Phát huy truyền thống của lớp 4-Thi hát...

Đánh dấu chủ đề
Bộ đề KT CD 8 mới
Bộ đề KT CD 8 mới

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 125|Số lần tải: 0

Họ tên :.................................. Lớp : ..........................  Thứ....... ngày....... tháng....... năm 2009 Bài kiểm tra 45 phút ...

Đánh dấu chủ đề
Giáo án GDCD lớp 8 - Cả năm
Giáo án GDCD lớp 8 - Cả năm

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 187|Số lần tải: 3

Tuần 01– Tiết 01 Ngày soạn : 01/ 09/ 2007 ----------------------------------------------------------(((-----------------------------...

Đánh dấu chủ đề
Bài soạn GDCD lóp8
Bài soạn GDCD lóp8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 155|Số lần tải: 0

Tuần Tôn trọng người khác Ngày soạn: Ngày dạy: I- Mục tiêu bài học: 1- KT: - Hiểu được thế nào là tôn trọng người khác? biểu hiện của tôn trọng người khác? - Vì...

Đánh dấu chủ đề
baitapquan điên
baitapquan điên

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 119|Số lần tải: 0

Đánh dấu chủ đề
Giao duc cong dan 8
Giao duc cong dan 8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 132|Số lần tải: 0

Ngày soạn: ngày tháng năm 2007 Tuần:21 Tiết: 21 Bài: 14 Phòng chống HIV / AIDS. GV: giải thích : AIDS Là Cụm từ tiếng Anh viết tắt là AIDS Được d...

Đánh dấu chủ đề
Giáo án NGLL 8
Giáo án NGLL 8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 116|Số lần tải: 0

Ngaìy thực hiện:23/8/ 2008 Chuí âiãøm thaïng 9 “ TRUYÃÖN THÄÚNG NHAÌ TRÆÅÌNG” I/ Muûc tiãu giaïo duûc: Giuïp hoüc sinh: + Hiãøu biãút vãö truyãön thäúng nhaì træ...

Đánh dấu chủ đề
Giáo án GDCD 8
Giáo án GDCD 8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 98|Số lần tải: 0

Tiết 1 : Tôn trọng lẽ phải. I.Mục tiêu bài học . 1.Kiến thức . -Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải .Những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải. -Học sinh nhận ...

Đánh dấu chủ đề
Đề KT GDCD8
Đề KT GDCD8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 82|Số lần tải: 0

ma trận đề kiểm tra gdcd lớp 8 học kỳ I Năm học : 2008 -2009 Mức độ Lĩnh vực nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụ...

Đánh dấu chủ đề
KHGD DGCD8
KHGD DGCD8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 105|Số lần tải: 0

Phòng gd&đt lang chánh cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trường thcs: Quang hiến Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Kế hoạch giảng dạy Năm h...

Đánh dấu chủ đề
HDNG lop 8
HDNG lop 8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 78|Số lần tải: 0

Chủ điểm tháng 9 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Các hoạt động của chủ điểm 1-Bầu cán bộ lớp 2-Tôi là học sinh lớp 8 3-Phát huy truyền thống của lớp 4-Thi hát...

Đánh dấu chủ đề
cac tro choi sinh hoat tap the
cac tro choi sinh hoat tap the

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 83|Số lần tải: 0

  Kí hiệu:NĐK:người điều khiển NBP: Người bị phạt CT: cử toạ 1. tự giới thiệu NĐK chọn cho NBP một cái tên. Đề nghị NBP giới thi...

Đánh dấu chủ đề
Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 99|Số lần tải: 0

Tuần 25 Ngày soạn: 4/3/09 Bài 18: QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN I- Mục tiêu bài: 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu và phân biệt nọi dung của quyền khiếu nại và...

Đánh dấu chủ đề
Giáo án GDCD 8
Giáo án GDCD 8

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 83|Số lần tải: 0

Tiết 1 : Tôn trọng lẽ phải. A.Mục tiêu bài học . 1.Kiến thức . -Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải .Những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải. -Học sinh nhận ...

Đánh dấu chủ đề
Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội
Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 167|Số lần tải: 1

Ngày Soạn: 19/1/2007 Tiết: 19: Bài: 13 PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Thế nào là tệ nạn xã hội và tác hại của nó - ...

Đánh dấu chủ đề
Tôn trọng lẽ phải
Tôn trọng lẽ phải

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 118|Số lần tải: 0

Tiết 1. Bài 1: Tôn trọng lẽ phải Mục tiêu bài học: Về kiến thức: Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải. Học sinh nhận thức được vì sao trong cuộc sống nọi ng...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]