Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt chuyên mục:Giáo dục công dân Lớp 8

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: GDCD – Khối 8

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:1250 Download:3

Cu 1: (2 điểm). Tệ nạn xã hội là gì? Nêu tác hại của tệ nạn xã hội.. Cu 2: (3 điểm) . Thế nào là quyền chiếm hữu, sử dụng
Thêm vào bộ sưu tập

GDCD 8 - HKI

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:118 Download:0

Tuần 4 Soạn: 11-9-2008 Giảng:………... Tiết 4 Bài 4: Giữ chữ tín A- Mục tiêu bài học. 1- Kiến thức: - Học sinh hiểu thế
Thêm vào bộ sưu tập

GDCD 8 - HKI

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:74 Download:0

Tuần 4 Soạn: 11-9-2008 Giảng:………... Tiết 4 Bài 4: Giữ chữ tín A- Mục tiêu bài học. 1- Kiến thức: - Học sinh hiểu thế
Thêm vào bộ sưu tập

bài 28:quyền tự do ngôn luận

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:82 Download:0

Ngày soạn: Tuần 28: Tiết 28: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN. I.Mục tiêu bài học: Giúp học sinh - Hiểu nội dung, ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận. - Biết
Thêm vào bộ sưu tập

NGLL 8

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:62 Download:0

Chủ điểm tháng 9 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Các hoạt động của chủ điểm 1-Bầu cán bộ lớp 2-Tôi là học sinh lớp 8 3-Phát huy truyền thống của lớp 4-Thi h
Thêm vào bộ sưu tập

Bộ đề KT CD 8 mới

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:85 Download:0

Họ tên :.................................. Lớp : ..........................  Thứ....... ngày....... tháng....... năm 2009 Bài kiểm tra 45 phút
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án GDCD lớp 8 - Cả năm

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:132 Download:3

Tuần 01– Tiết 01 Ngày soạn : 01/ 09/ 2007 ----------------------------------------------------------(((---------------------------
Thêm vào bộ sưu tập

Bài soạn GDCD lóp8

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:99 Download:0

Tuần Tôn trọng người khác Ngày soạn: Ngày dạy: I- Mục tiêu bài học: 1- KT: - Hiểu được thế nào là tôn trọng người khác? biểu hiện của tôn trọng người khác? -
Thêm vào bộ sưu tập

baitapquan điên

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:83 Download:0

Thêm vào bộ sưu tập

Giao duc cong dan 8

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:86 Download:0

Ngày soạn: ngày tháng năm 2007 Tuần:21 Tiết: 21 Bài: 14 Phòng chống HIV / AIDS. GV: giải thích : AIDS Là Cụm từ tiếng Anh viết tắt là AIDS Được
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án NGLL 8

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:66 Download:0

Ngaìy thực hiện:23/8/ 2008 Chuí âiãøm thaïng 9 “ TRUYÃÖN THÄÚNG NHAÌ TRÆÅÌNG” I/ Muûc tiãu giaïo duûc: Giuïp hoüc sinh: + Hiãøu biãút vãö truyãön thäúng nhaì t
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án GDCD 8

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:67 Download:0

Tiết 1 : Tôn trọng lẽ phải. I.Mục tiêu bài học . 1.Kiến thức . -Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải .Những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải. -Học sinh nhậ
Thêm vào bộ sưu tập

Đề KT GDCD8

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:53 Download:0

ma trận đề kiểm tra gdcd lớp 8 học kỳ I Năm học : 2008 -2009 Mức độ Lĩnh vực nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận
Thêm vào bộ sưu tập

KHGD DGCD8

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:72 Download:0

Phòng gd&đt lang chánh cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trường thcs: Quang hiến Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Kế hoạch giảng dạy Năm
Thêm vào bộ sưu tập

HDNG lop 8

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:48 Download:0

Chủ điểm tháng 9 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Các hoạt động của chủ điểm 1-Bầu cán bộ lớp 2-Tôi là học sinh lớp 8 3-Phát huy truyền thống của lớp 4-Thi h
Thêm vào bộ sưu tập

cac tro choi sinh hoat tap the

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:49 Download:0

  Kí hiệu:NĐK:người điều khiển NBP: Người bị phạt CT: cử toạ 1. tự giới thiệu NĐK chọn cho NBP một cái tên. Đề nghị NBP giới t
Thêm vào bộ sưu tập

Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:64 Download:0

Tuần 25 Ngày soạn: 4/3/09 Bài 18: QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN I- Mục tiêu bài: 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu và phân biệt nọi dung của quyền khiếu nại
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án GDCD 8

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:49 Download:0

Tiết 1 : Tôn trọng lẽ phải. A.Mục tiêu bài học . 1.Kiến thức . -Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải .Những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải. -Học sinh nhậ
Thêm vào bộ sưu tập

Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:80 Download:0

Ngày Soạn: 19/1/2007 Tiết: 19: Bài: 13 PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Thế nào là tệ nạn xã hội và tác hại của nó
Thêm vào bộ sưu tập

Tôn trọng lẽ phải

chuyên mục: Giáo dục công dân Lớp 8 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:97 Download:0

Tiết 1. Bài 1: Tôn trọng lẽ phải Mục tiêu bài học: Về kiến thức: Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải. Học sinh nhận thức được vì sao trong cuộc sống nọi
Thêm vào bộ sưu tập
123...