Danh mục

Danh sách tài liệu

ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 129|Số lần tải: 0

PHÒNG GD - ĐT NINH GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: Ngữ văn - Lớp 6 Năm học 2011-2012 (Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề) ĐỀ B...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 77|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2011-2012 Môn Ngữ văn- Lớp 6 (Thời gian làm bài 90 phút) Đề Bài 1.Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi sau: “…Thần hô mưa, gọi gió làm...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 55|Số lần tải: 0

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Ngữ Văn 6 Mức độ tư duy Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Thấp Cao  I.Ti...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 68|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn thi : Ngữ văn - Lớp 6 Thời gian : 90 phút Phần I : Khung ma trận ( dành cho đề tự luận ) ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 69|Số lần tải: 0

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NINH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN NGỮ VĂN 6 (Thời gian làm bài 90 phút)  Câu 1 (2đ):Cho các câu văn sau:...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 78|Số lần tải: 0

PHÒNG GD&ĐT NINH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: ngữ văn 6 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)  Đề bài Câu 1 (3 điểm) a, Thế nào là cụm danh t...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 68|Số lần tải: 1

PHÒNG GD- ĐT NINH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC : 2011-2012 ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 84|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1 MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 THỜI GIAN: 90 PHÚT Câu1(4,0 điểm): Đọc kĩ đoạn văn và trả lời câu hỏi: “.... Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngà...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 69|Số lần tải: 0

PGD&ĐT NINH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn ngữ văn 6- năm học 2011-2012 ( Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1(2 điểm) Cho các câu văn sau: - Vua...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 89|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I: MÔN NGỮ VĂN 6 I. MA TRẬN Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ ca...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 88|Số lần tải: 0

Đ Ề KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VĂN 6 Năm học 2011- 2012 Thời gian làm bài 90` I. ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 83|Số lần tải: 0

TRƯỜNG THCS HOÀNG HANH *** ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2011 - 2012 Môn: Ngữ văn 6 Thời gian làm bài: 90 phút  ĐỀ BÀI: Câu 1(2 điểm). Trình bày ý ngh...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 77|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. Môn : Ngữ văn 6 Thời gian làm bài : 90’ I. Khung ma trận đề kiểm tra. Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng CỘNG   ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 76|Số lần tải: 0

Phòng GD & ĐT huyện Ninh Giang. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN NGỮ VĂN 6 NĂM HỌC 2011 – 2012  Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 63|Số lần tải: 0

Đề kiểm tra học kì I - Môn ngữ văn 6 Câu 1: Đọc kĩ đoạn văn và trả lời câu hỏi: Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa. Mộ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 93|Số lần tải: 0

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NINH GIANG Trường THCS Hồng Thái ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN: NGỮ VĂN 6 (NĂM HỌC 2011 – 2012) Thời gian làm bài:90 phút (không...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 89|Số lần tải: 0

TRƯỜNG THCS HƯNG LONG Đề giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: Ngữ Văn 6 ( Thời gian làm bài 90 phút) Người ra đề: Nguyễn Thanh H...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 82|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: NGỮ VĂN 6 Thời gian: 90 phút Câu 1. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách đánh dấu X vào ô có câu trả lời đúng nhất: Ngày x...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 76|Số lần tải: 0

Đề kiểm tra chất lượng học kì I -Môn Ngữ văn 6 Thời gian:90 phút I ,Tiếng Việt:( 3 điểm ) Câu 1:(1 điểm) Nêu đặc điểm củ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 76|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN Năm học 2011 – 2012 Câu 1: Đọc kĩ đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi: Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]