Danh mục

Danh sách tài liệu

Đề cương Địa lí HKI
Đề cương Địa lí HKI

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 176|Số lần tải: 0

Đề cương ôn tập Địa lí KTra Học Kì I( Bản thử nghiệm Trường THCS Thị trấn Yên Bình-Lớp 6A A,Phần tự luận Bài 7, 8, 9 : Câu 1, 2(SGK 27) -Do trục Trái đất nghiêng...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 85|Số lần tải: 0

UBND HUYỆN NINH GIANG TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂM –––––––––––––––– ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: NGỮ VĂN 6 THỜI GIAN: 120 PHÚT ĐỀ BÀI I. Tiếng Việt Câu 1: 1 điểm Cho câ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 82|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012 –––––––––––––––––––––– Câu 1: Thế nào là danh từ, xác định danh từ và xác định chức vụ trong câu của...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 129|Số lần tải: 0

PHÒNG GD - ĐT NINH GIANG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: Ngữ văn - Lớp 6 Năm học 2011-2012 (Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề) ĐỀ B...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 79|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2011-2012 Môn Ngữ văn- Lớp 6 (Thời gian làm bài 90 phút) Đề Bài 1.Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi sau: “…Thần hô mưa, gọi gió làm...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 57|Số lần tải: 0

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Ngữ Văn 6 Mức độ tư duy Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Thấp Cao  I.Ti...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 68|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn thi : Ngữ văn - Lớp 6 Thời gian : 90 phút Phần I : Khung ma trận ( dành cho đề tự luận ) ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 71|Số lần tải: 0

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NINH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN NGỮ VĂN 6 (Thời gian làm bài 90 phút)  Câu 1 (2đ):Cho các câu văn sau:...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 79|Số lần tải: 0

PHÒNG GD&ĐT NINH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: ngữ văn 6 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)  Đề bài Câu 1 (3 điểm) a, Thế nào là cụm danh t...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 69|Số lần tải: 1

PHÒNG GD- ĐT NINH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC : 2011-2012 ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 85|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1 MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 THỜI GIAN: 90 PHÚT Câu1(4,0 điểm): Đọc kĩ đoạn văn và trả lời câu hỏi: “.... Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngà...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 70|Số lần tải: 0

PGD&ĐT NINH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn ngữ văn 6- năm học 2011-2012 ( Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1(2 điểm) Cho các câu văn sau: - Vua...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 90|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I: MÔN NGỮ VĂN 6 I. MA TRẬN Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ ca...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 88|Số lần tải: 0

Đ Ề KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VĂN 6 Năm học 2011- 2012 Thời gian làm bài 90` I. ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 83|Số lần tải: 0

TRƯỜNG THCS HOÀNG HANH *** ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2011 - 2012 Môn: Ngữ văn 6 Thời gian làm bài: 90 phút  ĐỀ BÀI: Câu 1(2 điểm). Trình bày ý ngh...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 80|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. Môn : Ngữ văn 6 Thời gian làm bài : 90’ I. Khung ma trận đề kiểm tra. Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng CỘNG   ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 76|Số lần tải: 0

Phòng GD & ĐT huyện Ninh Giang. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN NGỮ VĂN 6 NĂM HỌC 2011 – 2012  Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 64|Số lần tải: 0

Đề kiểm tra học kì I - Môn ngữ văn 6 Câu 1: Đọc kĩ đoạn văn và trả lời câu hỏi: Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa. Mộ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 94|Số lần tải: 0

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NINH GIANG Trường THCS Hồng Thái ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN: NGỮ VĂN 6 (NĂM HỌC 2011 – 2012) Thời gian làm bài:90 phút (không...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 91|Số lần tải: 0

TRƯỜNG THCS HƯNG LONG Đề giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: Ngữ Văn 6 ( Thời gian làm bài 90 phút) Người ra đề: Nguyễn Thanh H...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]