Danh mục

Danh sách tài liệu

ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 77|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1 MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 THỜI GIAN: 90 PHÚT Câu1(4,0 điểm): Đọc kĩ đoạn văn và trả lời câu hỏi: “.... Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngà...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 61|Số lần tải: 0

PGD&ĐT NINH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn ngữ văn 6- năm học 2011-2012 ( Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1(2 điểm) Cho các câu văn sau: - Vua...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 83|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I: MÔN NGỮ VĂN 6 I. MA TRẬN Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ ca...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 83|Số lần tải: 0

Đ Ề KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VĂN 6 Năm học 2011- 2012 Thời gian làm bài 90` I. ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 74|Số lần tải: 0

TRƯỜNG THCS HOÀNG HANH *** ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2011 - 2012 Môn: Ngữ văn 6 Thời gian làm bài: 90 phút  ĐỀ BÀI: Câu 1(2 điểm). Trình bày ý ngh...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 69|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. Môn : Ngữ văn 6 Thời gian làm bài : 90’ I. Khung ma trận đề kiểm tra. Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng CỘNG   ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 70|Số lần tải: 0

Phòng GD & ĐT huyện Ninh Giang. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN NGỮ VĂN 6 NĂM HỌC 2011 – 2012  Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 57|Số lần tải: 0

Đề kiểm tra học kì I - Môn ngữ văn 6 Câu 1: Đọc kĩ đoạn văn và trả lời câu hỏi: Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa. Mộ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 85|Số lần tải: 0

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NINH GIANG Trường THCS Hồng Thái ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN: NGỮ VĂN 6 (NĂM HỌC 2011 – 2012) Thời gian làm bài:90 phút (không...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 83|Số lần tải: 0

TRƯỜNG THCS HƯNG LONG Đề giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: Ngữ Văn 6 ( Thời gian làm bài 90 phút) Người ra đề: Nguyễn Thanh H...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 74|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: NGỮ VĂN 6 Thời gian: 90 phút Câu 1. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách đánh dấu X vào ô có câu trả lời đúng nhất: Ngày x...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 69|Số lần tải: 0

Đề kiểm tra chất lượng học kì I -Môn Ngữ văn 6 Thời gian:90 phút I ,Tiếng Việt:( 3 điểm ) Câu 1:(1 điểm) Nêu đặc điểm củ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 69|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN Năm học 2011 – 2012 Câu 1: Đọc kĩ đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi: Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 79|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 6 (Thời gian 90 phút) Câu 1(1,5đ): Phát hiện và sửa lỗi dùng từ trong các câu sau: Tai nạn giao thông đã gây ra những hậu quả q...

Đánh dấu chủ đề
Đề thi HKI ngữ Văn 6
Đề thi HKI ngữ Văn 6

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 338|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HKI – LỚP 6 – NGỮ VĂN. TRẮC NGHIỆM Hãy khoanh trỏn vào đáp án đúng nhất. Câu 1 :Loại truyện nào sau đây không đúng với cách phân lo...

Đánh dấu chủ đề
Đề-HDC 6
Đề-HDC 6

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 118|Số lần tải: 0

SỞ GD&ĐT BẠC LIÊU TRƯỜNG THPT NINH THẠNH LỢI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2011-2012 MÔN: NGỮ VĂN 6 THỜI GIAN: 90 PHÚT ĐỀ I. PHẦN VĂN HỌC : ( 3 điểm ) Câu 1 . Viết ...

Đánh dấu chủ đề
Đề thi khảo sát chất lượng học kì I
Đề thi khảo sát chất lượng học kì I

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 134|Số lần tải: 0

Phòng GD& ĐT Bắc Hà Trường THCS Bản Cái. ĐỀ THI HOC KỲ II Năm học 2010- 2011. Môn : Ngữ Văn – Lớp 6 Thời gian : 90phút.(Không kể thời ...

Đánh dấu chủ đề
Bài viết số 5 lớp 6
Bài viết số 5 lớp 6

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 544|Số lần tải: 1

BÀI VIẾT SỐ 5 - LỚP 6 Đề 1: MAI VÀNG NGÀY TẾT Mấy hôm tết, trời ấm pha chút lạnh. những cơn gió rét, lạnh buốt của mùa đong như bà già lụ khụ chạy trốn đâu mất,...

Đánh dấu chủ đề
Hệ thống kiến thức văn bản lớp 6 HKI
Hệ thống kiến thức văn bản lớp 6 HKI

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 126|Số lần tải: 1

Hướng dẫn ôn tập phần VB– Lớp 6 BẢNG HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN TRUYỆN DÂN GIAN  1/ Truyền thuyết: Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiệ...

Đánh dấu chủ đề
Đề cương ôn tập HKI Ngữ văn lớp 6
Đề cương ôn tập HKI Ngữ văn lớp 6

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 245|Số lần tải: 0

Trường THCS Lê Ngọc Hân Lớp 6G – Năm hoc 2007 - 2008 ÔN TẬP NGỮ VĂN 6 I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu đáp án đúng trong các câu sau: 1. Truyệ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]