Danh mục

Danh sách tài liệu

ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 75|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2011-2012 Môn Ngữ văn- Lớp 6 (Thời gian làm bài 90 phút) Đề Bài 1.Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi sau: “…Thần hô mưa, gọi gió làm...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 50|Số lần tải: 0

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Ngữ Văn 6 Mức độ tư duy Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Thấp Cao  I.Ti...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 66|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn thi : Ngữ văn - Lớp 6 Thời gian : 90 phút Phần I : Khung ma trận ( dành cho đề tự luận ) ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 66|Số lần tải: 0

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NINH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN NGỮ VĂN 6 (Thời gian làm bài 90 phút)  Câu 1 (2đ):Cho các câu văn sau:...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 76|Số lần tải: 0

PHÒNG GD&ĐT NINH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: ngữ văn 6 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)  Đề bài Câu 1 (3 điểm) a, Thế nào là cụm danh t...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 65|Số lần tải: 1

PHÒNG GD- ĐT NINH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC : 2011-2012 ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 81|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1 MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 THỜI GIAN: 90 PHÚT Câu1(4,0 điểm): Đọc kĩ đoạn văn và trả lời câu hỏi: “.... Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngà...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 67|Số lần tải: 0

PGD&ĐT NINH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn ngữ văn 6- năm học 2011-2012 ( Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1(2 điểm) Cho các câu văn sau: - Vua...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 87|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I: MÔN NGỮ VĂN 6 I. MA TRẬN Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ ca...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 85|Số lần tải: 0

Đ Ề KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VĂN 6 Năm học 2011- 2012 Thời gian làm bài 90` I. ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 80|Số lần tải: 0

TRƯỜNG THCS HOÀNG HANH *** ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2011 - 2012 Môn: Ngữ văn 6 Thời gian làm bài: 90 phút  ĐỀ BÀI: Câu 1(2 điểm). Trình bày ý ngh...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 74|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. Môn : Ngữ văn 6 Thời gian làm bài : 90’ I. Khung ma trận đề kiểm tra. Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng CỘNG   ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 73|Số lần tải: 0

Phòng GD & ĐT huyện Ninh Giang. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN NGỮ VĂN 6 NĂM HỌC 2011 – 2012  Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 61|Số lần tải: 0

Đề kiểm tra học kì I - Môn ngữ văn 6 Câu 1: Đọc kĩ đoạn văn và trả lời câu hỏi: Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa. Mộ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 90|Số lần tải: 0

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NINH GIANG Trường THCS Hồng Thái ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN: NGỮ VĂN 6 (NĂM HỌC 2011 – 2012) Thời gian làm bài:90 phút (không...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 87|Số lần tải: 0

TRƯỜNG THCS HƯNG LONG Đề giới thiệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: Ngữ Văn 6 ( Thời gian làm bài 90 phút) Người ra đề: Nguyễn Thanh H...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 79|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: NGỮ VĂN 6 Thời gian: 90 phút Câu 1. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách đánh dấu X vào ô có câu trả lời đúng nhất: Ngày x...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 73|Số lần tải: 0

Đề kiểm tra chất lượng học kì I -Môn Ngữ văn 6 Thời gian:90 phút I ,Tiếng Việt:( 3 điểm ) Câu 1:(1 điểm) Nêu đặc điểm củ...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 73|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN Năm học 2011 – 2012 Câu 1: Đọc kĩ đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi: Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta...

Đánh dấu chủ đề
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)
ĐỀ+ ĐÁP ÁN VĂN 6 KÌ 1-2011(NIN GIANG-HẢI DƯƠNG)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 83|Số lần tải: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 6 (Thời gian 90 phút) Câu 1(1,5đ): Phát hiện và sửa lỗi dùng từ trong các câu sau: Tai nạn giao thông đã gây ra những hậu quả q...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]