Danh mục

Danh sách tài liệu

Relative clause
Relative clause

Ngày tạo: 23/01/2015|Lượt đọc: 28|Số lần tải: 0

Lý thuyết và cách làm bài tập mệnh đề quan hệ

Đánh dấu chủ đề
đề thi hsg môn sinh học
đề thi hsg môn sinh học

Ngày tạo: 08/01/2015|Lượt đọc: 42|Số lần tải: 0

đề thi và hướng dẫn chấm

Đánh dấu chủ đề
Đề cương Sin1
Đề cương Sin1

Ngày tạo: 23/12/2014|Lượt đọc: 27|Số lần tải: 0

Đề Cương Học kì 1 Sinh Học 9

Đánh dấu chủ đề
bao cao
bao cao

Ngày tạo: 24/11/2014|Lượt đọc: 45|Số lần tải: 0

bao cao ket qua 10 nam thuc hien NQ 25 TW

Đánh dấu chủ đề
ô nhiễm môi trường
ô nhiễm môi trường

Ngày tạo: 16/11/2014|Lượt đọc: 27|Số lần tải: 0

ô nhiễm môi trường

Đánh dấu chủ đề
Thiết kế bài giảng sinh học 9
Thiết kế bài giảng sinh học 9

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 78|Số lần tải: 0

Thiết kế bài giảng sinh học 9

Đánh dấu chủ đề
giao tiếp
giao tiếp

Ngày tạo: 19/09/2014|Lượt đọc: 77|Số lần tải: 0

sinh 9

Đánh dấu chủ đề
giao tiếp
giao tiếp

Ngày tạo: 19/09/2014|Lượt đọc: 109|Số lần tải: 0

sinh 9

Đánh dấu chủ đề
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ MÔN SINH 9
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ MÔN SINH 9

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 324|Số lần tải: 7

Menđen và di truyền học/ Chuẩn bị của thầy: - Tranh: Các cặp tính trạng trong TN của Menđen. .

Đánh dấu chủ đề
LI THUYET ON TAP HSG SINH9
LI THUYET ON TAP HSG SINH9

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 485|Số lần tải: 22

ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 9 CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN * NỘI DUNG: 1. Lai 1 cặp tính trạng - Trội hoàn toàn(Quy luật đồng tính và phân tính) -...

Đánh dấu chủ đề
bài 50: hệ sinh thái
bài 50: hệ sinh thái

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 390|Số lần tải: 1

Ngày soạn:13-12-2010 Tuần:17 Tiết: 34 Bài 33 GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG  I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giải thích được tại sao phải chọn các tác nhâ...

Đánh dấu chủ đề
DE KT SINH 9 KI II
DE KT SINH 9 KI II

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 222|Số lần tải: 0

Ngày soạn: 18 / 03 / 2011 Ngày giảng: Lớp: 9A. Tiết TKB: …..Ngày…..tháng 03 năm 2011. Sĩ số: 23. Vắng:…. Lớp: 9B. Tiết TKB: …..Ngày…..tháng 03 năm 2011. Sĩ số: ...

Đánh dấu chủ đề
Giáo Án Sinh 9
Giáo Án Sinh 9

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 380|Số lần tải: 2

, Phần I: di truyền và biến dị Chương I: các thí nghiệm của menđen Tiết 1: men đen và di truyền học Ngày dạy :23/09/10 1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài nà...

Đánh dấu chủ đề
Đề thi HKII Sinh học 9 - 1
Đề thi HKII Sinh học 9 - 1

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 291|Số lần tải: 2

Đề thi HKII Sinh học 9 - 1

Đánh dấu chủ đề
Đề thi HKII Sinh học 9 - 2
Đề thi HKII Sinh học 9 - 2

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 300|Số lần tải: 1

Đề thi HKII Sinh học 9 - 2

Đánh dấu chủ đề
Đề thi HKII Sinh học 9 - 3
Đề thi HKII Sinh học 9 - 3

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 357|Số lần tải: 1

Đề thi HKII Sinh học 9 - 3

Đánh dấu chủ đề
Đề thi HKII Sinh học 9 - 4
Đề thi HKII Sinh học 9 - 4

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 355|Số lần tải: 1

Đề thi HKII Sinh học 9 - 4

Đánh dấu chủ đề
BÌA GIÁO ÁN
BÌA GIÁO ÁN

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 186|Số lần tải: 0

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PHÙ CÁT SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PHÙ ...

Đánh dấu chủ đề
Bài 56:Thực hành tìm hiểu tình hình môi trường ở địa
phương
Bài 56:Thực hành tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 7735|Số lần tải: 13

Tiết 60: THỰC HÀNH:TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG I/Mục tiêu: 1/thức:HS chỉ ra được ng.nhân...

Đánh dấu chủ đề
GA Sinh 9 tiet 62-64(TH)
GA Sinh 9 tiet 62-64(TH)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 278|Số lần tải: 0

Ngày dạy: 30/ 3 /2011 Tiết 62 - 63 THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG và vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở đị...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]