Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt chuyên mục:Sinh học Lớp 9

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ MÔN SINH 9

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:229 Download:3

Menđen và di truyền học/ Chuẩn bị của thầy: - Tranh: Các cặp tính trạng trong TN của Menđen. .
Thêm vào bộ sưu tập

LI THUYET ON TAP HSG SINH9

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:362 Download:14

ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 9 CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN * NỘI DUNG: 1. Lai 1 cặp tính trạng - Trội hoàn toàn(Quy luật đồng tính và phân tính)
Thêm vào bộ sưu tập

bài 50: hệ sinh thái

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:322 Download:1

Ngày soạn:13-12-2010 Tuần:17 Tiết: 34 Bài 33 GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG  I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giải thích được tại sao phải chọn các tác n
Thêm vào bộ sưu tập

DE KT SINH 9 KI II

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:188 Download:0

Ngày soạn: 18 / 03 / 2011 Ngày giảng: Lớp: 9A. Tiết TKB: …..Ngày…..tháng 03 năm 2011. Sĩ số: 23. Vắng:…. Lớp: 9B. Tiết TKB: …..Ngày…..tháng 03 năm 2011. Sĩ số
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo Án Sinh 9

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:317 Download:2

, Phần I: di truyền và biến dị Chương I: các thí nghiệm của menđen Tiết 1: men đen và di truyền học Ngày dạy :23/09/10 1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài
Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi HKII Sinh học 9 - 1

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:220 Download:2

Đề thi HKII Sinh học 9 - 1
Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi HKII Sinh học 9 - 2

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:240 Download:1

Đề thi HKII Sinh học 9 - 2
Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi HKII Sinh học 9 - 3

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:297 Download:1

Đề thi HKII Sinh học 9 - 3
Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi HKII Sinh học 9 - 4

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:277 Download:1

Đề thi HKII Sinh học 9 - 4
Thêm vào bộ sưu tập

BÌA GIÁO ÁN

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:140 Download:0

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PHÙ CÁT SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PH
Thêm vào bộ sưu tập

Bài 56:Thực hành tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:7612 Download:12

Tiết 60: THỰC HÀNH:TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG I/Mục tiêu: 1/thức:HS chỉ ra được ng.nh
Thêm vào bộ sưu tập

GA Sinh 9 tiet 62-64(TH)

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:223 Download:0

Ngày dạy: 30/ 3 /2011 Tiết 62 - 63 THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG và vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở
Thêm vào bộ sưu tập

sinh san sinh duong tu nhien

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:154 Download:1

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP I ) KIỂM TRA BÀI CŨ : 1) Kể các cơ quan sinh dưỡng của cây có hoa và nêu chức năng của từng cơ quan ? ĐÁP ÁN
Thêm vào bộ sưu tập

TOÀN BỘ HÌNH SINH 9

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:186 Download:3


Thêm vào bộ sưu tập

Giao an sinh hoc 9

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:150 Download:0

Tuần 1 Tiết 1 Ngày soạn: Ngày dạ : Phần I- Di truyền và biến dị Chương I- Các thí nghiệm của Menđen Bài 1: Menđen và di truyền học I. Mục tiêu - Học sinh trình
Thêm vào bộ sưu tập

de thi HSG sinh 9 cuc hay

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:162 Download:4

UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN PHÒNG GD & ĐT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC Thời gian 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề
Thêm vào bộ sưu tập

Sinh 9 ca nam( chuan KTKN)

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:194 Download:3

Tuần 1 Tiết 1 Phần I - Di truyền và biến dị Ngày soạn : 14/08/2010 Chương I - Các thí nghiệm của menđen
Thêm vào bộ sưu tập

Tiết 53 - Tuần 27

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:85 Download:0

TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT HỌ VÀ TÊN :….......................... MÔN : SINH H
Thêm vào bộ sưu tập

Tuần 11 - Tiết 21

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:101 Download:0

TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT HỌ VÀ TÊN :….......................... MÔN : SINH
Thêm vào bộ sưu tập

Sinh 9, tiết 53

chuyên mục: Sinh học Lớp 9 Ngày tạo:18/07/2013 Đọc:230 Download:1

TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT HỌ VÀ TÊN :….......................... MÔN : SINH H
Thêm vào bộ sưu tập
123...