Danh mục

Danh sách tài liệu

Thiết kế bài giảng sinh học 9
Thiết kế bài giảng sinh học 9

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 21|Số lần tải: 0

Thiết kế bài giảng sinh học 9

Đánh dấu chủ đề
giao tiếp
giao tiếp

Ngày tạo: 19/09/2014|Lượt đọc: 35|Số lần tải: 0

sinh 9

Đánh dấu chủ đề
giao tiếp
giao tiếp

Ngày tạo: 19/09/2014|Lượt đọc: 58|Số lần tải: 0

sinh 9

Đánh dấu chủ đề
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ MÔN SINH 9
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ MÔN SINH 9

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 264|Số lần tải: 5

Menđen và di truyền học/ Chuẩn bị của thầy: - Tranh: Các cặp tính trạng trong TN của Menđen. .

Đánh dấu chủ đề
LI THUYET ON TAP HSG SINH9
LI THUYET ON TAP HSG SINH9

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 428|Số lần tải: 19

ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 9 CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN * NỘI DUNG: 1. Lai 1 cặp tính trạng - Trội hoàn toàn(Quy luật đồng tính và phân tính) -...

Đánh dấu chủ đề
bài 50: hệ sinh thái
bài 50: hệ sinh thái

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 330|Số lần tải: 1

Ngày soạn:13-12-2010 Tuần:17 Tiết: 34 Bài 33 GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG  I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giải thích được tại sao phải chọn các tác nhâ...

Đánh dấu chủ đề
DE KT SINH 9 KI II
DE KT SINH 9 KI II

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 192|Số lần tải: 0

Ngày soạn: 18 / 03 / 2011 Ngày giảng: Lớp: 9A. Tiết TKB: …..Ngày…..tháng 03 năm 2011. Sĩ số: 23. Vắng:…. Lớp: 9B. Tiết TKB: …..Ngày…..tháng 03 năm 2011. Sĩ số: ...

Đánh dấu chủ đề
Giáo Án Sinh 9
Giáo Án Sinh 9

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 349|Số lần tải: 2

, Phần I: di truyền và biến dị Chương I: các thí nghiệm của menđen Tiết 1: men đen và di truyền học Ngày dạy :23/09/10 1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài nà...

Đánh dấu chủ đề
Đề thi HKII Sinh học 9 - 1
Đề thi HKII Sinh học 9 - 1

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 232|Số lần tải: 2

Đề thi HKII Sinh học 9 - 1

Đánh dấu chủ đề
Đề thi HKII Sinh học 9 - 2
Đề thi HKII Sinh học 9 - 2

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 254|Số lần tải: 1

Đề thi HKII Sinh học 9 - 2

Đánh dấu chủ đề
Đề thi HKII Sinh học 9 - 3
Đề thi HKII Sinh học 9 - 3

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 312|Số lần tải: 1

Đề thi HKII Sinh học 9 - 3

Đánh dấu chủ đề
Đề thi HKII Sinh học 9 - 4
Đề thi HKII Sinh học 9 - 4

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 296|Số lần tải: 1

Đề thi HKII Sinh học 9 - 4

Đánh dấu chủ đề
BÌA GIÁO ÁN
BÌA GIÁO ÁN

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 147|Số lần tải: 0

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PHÙ CÁT SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PHÙ ...

Đánh dấu chủ đề
Bài 56:Thực hành tìm hiểu tình hình môi trường ở địa
phương
Bài 56:Thực hành tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 7630|Số lần tải: 12

Tiết 60: THỰC HÀNH:TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG I/Mục tiêu: 1/thức:HS chỉ ra được ng.nhân...

Đánh dấu chủ đề
GA Sinh 9 tiet 62-64(TH)
GA Sinh 9 tiet 62-64(TH)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 245|Số lần tải: 0

Ngày dạy: 30/ 3 /2011 Tiết 62 - 63 THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG và vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở đị...

Đánh dấu chủ đề
sinh san sinh duong tu nhien
sinh san sinh duong tu nhien

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 165|Số lần tải: 1

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP I ) KIỂM TRA BÀI CŨ : 1) Kể các cơ quan sinh dưỡng của cây có hoa và nêu chức năng của từng cơ quan ? ĐÁP ÁN ...

Đánh dấu chủ đề
TOÀN BỘ HÌNH SINH 9
TOÀN BỘ HÌNH SINH 9

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 198|Số lần tải: 3Đánh dấu chủ đề
Giao an sinh hoc 9
Giao an sinh hoc 9

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 161|Số lần tải: 0

Tuần 1 Tiết 1 Ngày soạn: Ngày dạ : Phần I- Di truyền và biến dị Chương I- Các thí nghiệm của Menđen Bài 1: Menđen và di truyền học I. Mục tiêu - Học sinh trình b...

Đánh dấu chủ đề
de thi HSG sinh 9 cuc hay
de thi HSG sinh 9 cuc hay

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 182|Số lần tải: 4

UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN PHÒNG GD & ĐT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC Thời gian 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề t...

Đánh dấu chủ đề
Sinh 9 ca nam( chuan KTKN)
Sinh 9 ca nam( chuan KTKN)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 211|Số lần tải: 3

Tuần 1 Tiết 1 Phần I - Di truyền và biến dị Ngày soạn : 14/08/2010 Chương I - Các thí nghiệm của menđen ...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]
halloween terra book