Danh mục

Danh sách tài liệu

ô nhiễm môi trường
ô nhiễm môi trường

Ngày tạo: 16/11/2014|Lượt đọc: 4|Số lần tải: 0

ô nhiễm môi trường

Đánh dấu chủ đề
Thiết kế bài giảng sinh học 9
Thiết kế bài giảng sinh học 9

Ngày tạo: 22/09/2014|Lượt đọc: 28|Số lần tải: 0

Thiết kế bài giảng sinh học 9

Đánh dấu chủ đề
giao tiếp
giao tiếp

Ngày tạo: 19/09/2014|Lượt đọc: 46|Số lần tải: 0

sinh 9

Đánh dấu chủ đề
giao tiếp
giao tiếp

Ngày tạo: 19/09/2014|Lượt đọc: 77|Số lần tải: 0

sinh 9

Đánh dấu chủ đề
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ MÔN SINH 9
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ MÔN SINH 9

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 280|Số lần tải: 5

Menđen và di truyền học/ Chuẩn bị của thầy: - Tranh: Các cặp tính trạng trong TN của Menđen. .

Đánh dấu chủ đề
LI THUYET ON TAP HSG SINH9
LI THUYET ON TAP HSG SINH9

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 435|Số lần tải: 20

ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 9 CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN * NỘI DUNG: 1. Lai 1 cặp tính trạng - Trội hoàn toàn(Quy luật đồng tính và phân tính) -...

Đánh dấu chủ đề
bài 50: hệ sinh thái
bài 50: hệ sinh thái

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 337|Số lần tải: 1

Ngày soạn:13-12-2010 Tuần:17 Tiết: 34 Bài 33 GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG  I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giải thích được tại sao phải chọn các tác nhâ...

Đánh dấu chủ đề
DE KT SINH 9 KI II
DE KT SINH 9 KI II

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 205|Số lần tải: 0

Ngày soạn: 18 / 03 / 2011 Ngày giảng: Lớp: 9A. Tiết TKB: …..Ngày…..tháng 03 năm 2011. Sĩ số: 23. Vắng:…. Lớp: 9B. Tiết TKB: …..Ngày…..tháng 03 năm 2011. Sĩ số: ...

Đánh dấu chủ đề
Giáo Án Sinh 9
Giáo Án Sinh 9

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 351|Số lần tải: 2

, Phần I: di truyền và biến dị Chương I: các thí nghiệm của menđen Tiết 1: men đen và di truyền học Ngày dạy :23/09/10 1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài nà...

Đánh dấu chủ đề
Đề thi HKII Sinh học 9 - 1
Đề thi HKII Sinh học 9 - 1

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 247|Số lần tải: 2

Đề thi HKII Sinh học 9 - 1

Đánh dấu chủ đề
Đề thi HKII Sinh học 9 - 2
Đề thi HKII Sinh học 9 - 2

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 263|Số lần tải: 1

Đề thi HKII Sinh học 9 - 2

Đánh dấu chủ đề
Đề thi HKII Sinh học 9 - 3
Đề thi HKII Sinh học 9 - 3

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 324|Số lần tải: 1

Đề thi HKII Sinh học 9 - 3

Đánh dấu chủ đề
Đề thi HKII Sinh học 9 - 4
Đề thi HKII Sinh học 9 - 4

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 307|Số lần tải: 1

Đề thi HKII Sinh học 9 - 4

Đánh dấu chủ đề
BÌA GIÁO ÁN
BÌA GIÁO ÁN

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 154|Số lần tải: 0

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PHÙ CÁT SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PHÙ ...

Đánh dấu chủ đề
Bài 56:Thực hành tìm hiểu tình hình môi trường ở địa
phương
Bài 56:Thực hành tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 7643|Số lần tải: 13

Tiết 60: THỰC HÀNH:TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG I/Mục tiêu: 1/thức:HS chỉ ra được ng.nhân...

Đánh dấu chủ đề
GA Sinh 9 tiet 62-64(TH)
GA Sinh 9 tiet 62-64(TH)

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 253|Số lần tải: 0

Ngày dạy: 30/ 3 /2011 Tiết 62 - 63 THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG và vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở đị...

Đánh dấu chủ đề
sinh san sinh duong tu nhien
sinh san sinh duong tu nhien

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 174|Số lần tải: 1

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP I ) KIỂM TRA BÀI CŨ : 1) Kể các cơ quan sinh dưỡng của cây có hoa và nêu chức năng của từng cơ quan ? ĐÁP ÁN ...

Đánh dấu chủ đề
TOÀN BỘ HÌNH SINH 9
TOÀN BỘ HÌNH SINH 9

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 206|Số lần tải: 4Đánh dấu chủ đề
Giao an sinh hoc 9
Giao an sinh hoc 9

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 162|Số lần tải: 0

Tuần 1 Tiết 1 Ngày soạn: Ngày dạ : Phần I- Di truyền và biến dị Chương I- Các thí nghiệm của Menđen Bài 1: Menđen và di truyền học I. Mục tiêu - Học sinh trình b...

Đánh dấu chủ đề
de thi HSG sinh 9 cuc hay
de thi HSG sinh 9 cuc hay

Ngày tạo: 18/07/2013|Lượt đọc: 192|Số lần tải: 4

UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN PHÒNG GD & ĐT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC Thời gian 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề t...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]