DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam

Danh mục

Danh sách tài liệu

Học thực hành môn tham vấn tâm lý của sinh viên
Học thực hành môn tham vấn tâm lý của sinh viên

Ngày tạo: 02/05/2014|Lượt đọc: 88|Số lần tải: 3

Học thực hành môn tham vấn tâm lý của sinh viên

Đánh dấu chủ đề
Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên phân tích dưới góc độ tâm lí học
Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên phân tích dưới góc độ tâm lí học

Ngày tạo: 02/05/2014|Lượt đọc: 80|Số lần tải: 1

1. Mở đầu. Trong quá trình đào tạo ở bậc đại học nghiên cứu khoa học

Đánh dấu chủ đề
Giáo trình tâm lý học đại cương
Giáo trình tâm lý học đại cương

Ngày tạo: 02/05/2014|Lượt đọc: 121|Số lần tải: 7

M ?C L?C PHAÀN I. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG CUÛA TAÂM LYÙ................................................................................ 4 CHÖÔNG I . TAÂM LYÙ HOÏC...

Đánh dấu chủ đề
Tâm lý học lao động
Tâm lý học lao động

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 114|Số lần tải: 10

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà cuộc cách mạng khoa học – kỹ . thuật vĩ đại ch-a từng có trong lịch sử đang đ-ợc phát triển với những tốc độ . mong muốn....

Đánh dấu chủ đề
NHỮNG TRỞ NGẠI TÂM LÝ TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CÁN BỘ
NHỮNG TRỞ NGẠI TÂM LÝ TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CÁN BỘ

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 97|Số lần tải: 3

Tầm quan trọng, ý nghĩa và tính cấp bách của việc đổi mới phương pháp dạy học đã được nêu lên từ lâu và rất nhiều lần trong các văn bản của Đảng, Nhà nước và của ...

Đánh dấu chủ đề
Đề cương tâm lý học
Đề cương tâm lý học

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 175|Số lần tải: 4

II.THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC. 1.Tên môn học: Tâm lý học đại cương. 2.Mục tiêu yêu cầu của môn học:. a/ Giúp SV có kiến thức tổng quát về tâm lý học để có th...

Đánh dấu chủ đề
Giáo trình tâm lý học đại cương
Giáo trình tâm lý học đại cương

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 460|Số lần tải: 37

Tâm lý là gì? tâm lý là toàn bộ những hiện tượng tinh thần nảy sinh và diễn biến ở trong não, tạo nên cái mà ta gọi là nội tâm của mỗi người (người khách không tr...

Đánh dấu chủ đề
Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 231|Số lần tải: 18

Đối t ượng c ủa tâm lí học lứ a tu ổi là động l ự c phát tri ển tâm lí theo lứ a tu ổi c ủa . con người ; s ự phát tri ển cá thể c ủa các quá trình tâm lí và cá...

Đánh dấu chủ đề
Sách hướng dẫn tập huấn các kỹ năng giao tiếp - Hỗ trợ tâm lý xã hội cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Sách hướng dẫn tập huấn các kỹ năng giao tiếp - Hỗ trợ tâm lý xã hội cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 133|Số lần tải: 7

Cuốn sổ tay này hướng dẫn và cung cấp các bài luyện tập nhằm nâng cao kĩ năng giao tiếp, . năng lực để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân với nhóm hỗ trợ, xây dựng mạng ...

Đánh dấu chủ đề
Đề cương Tâm lý học
Đề cương Tâm lý học

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 206|Số lần tải: 9

Bài 1: TÂM LÝ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC. . ĐỐI TƯỢNG CỦA TÂM LÝ HỌC:. 1. Tâm lý học là gì?. Tâm lý học là khoa học nghiên cứu tâm lý. Khoa học tâm lý ra đời từ năm 1879...

Đánh dấu chủ đề
Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 347|Số lần tải: 10

Phần I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC. Chương I: TÂM LÝ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC. 1. Đối tượng và nhiệm vụ của tâm lý học. 1.1. Tâm lý học là gì?. * Tâm lý là gì?....

Đánh dấu chủ đề
Tiểu luận: Hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy tại Trung tâm 06– Chiêm Hóa –Ttuyên Quang
Tiểu luận: Hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy tại Trung tâm 06– Chiêm Hóa –Ttuyên Quang

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 144|Số lần tải: 2

Trong nhiều năm gần đây, khi nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân cũng được nâng cao thì tình trạng nghiện hút, tiêm chích, buôn bán và...

Đánh dấu chủ đề
Bài giảng Tâm lý học
Bài giảng Tâm lý học

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 265|Số lần tải: 17

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp những hiện tượng khen hoặc chê nhau: Anh này rất tâm lý, chị kia chẳng tâm lý tý nào?..., những lời khen, chê đó mu...

Đánh dấu chủ đề
Tâm lý học đám đông
Tâm lý học đám đông

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 210|Số lần tải: 27

Đứng đầu những tư tưởng thống trị ngày nay là tư tường sau đây: đào tạo có khả năng thay đổi con người 1 cách đáng kể, và có kết quả chắc chắn là cải tạo được con...

Đánh dấu chủ đề
Luyện trí nhớ: Phương pháp liên tưởng
Luyện trí nhớ: Phương pháp liên tưởng

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 230|Số lần tải: 19

Trong cuộc đời học sinh, các bạn đã sử dụng rất nhiều phương pháp ghi nhớ trong học tập một cách tự nhiên, theo cách học thông thường mà ai cũng áp dụng và ít nhi...

Đánh dấu chủ đề
Tâm lý học lứa tuổi tiểu học và tâm lý học sư phạm
Tâm lý học lứa tuổi tiểu học và tâm lý học sư phạm

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 461|Số lần tải: 14

Về kiến thức: trình bày được những vấn đề lí luận chung về sự phát triển tâm lí tuổi học sinh tiểu học, các đặc điểm tâm lí cơ bản, các hoạt động cơ bản của học s...

Đánh dấu chủ đề
TÂM LÍ HỌC đại cương
TÂM LÍ HỌC đại cương

Ngày tạo: 18/02/2014|Lượt đọc: 564|Số lần tải: 17

Mô đun tâm lí học. Đối tượng sử dụng: Sinh viên cao đẳng sư phạm tiểu học. I. Mục tiêu chung của mô đun. 1/ Kiến thức: trình bày các kiến thức cơ bản sau: Về tâm ...

Đánh dấu chủ đề
Tâm lý trong nghề bán hàng
Tâm lý trong nghề bán hàng

Ngày tạo: 09/01/2014|Lượt đọc: 145|Số lần tải: 12

Một cửa hàng bánh pizza ở nước ngoài ngày nọ đã áp dụng một hình thức khuyến mãi kỳ lạ: tặng bánh cho bất kỳ ai mang đến cửa hàng các trang quảng cáo về những cửa...

Đánh dấu chủ đề
QUAN ĐIỂM QUỐC TẾ VÀ KHUNG PHÂN TÍCH TIẾP CẬN VÀ HƯỞNG DỤNG GIÁO DỤC DÀNH CHO TRẺ EM TỪ GÓC ĐỘ QUYỀN CON NGƯỜI
QUAN ĐIỂM QUỐC TẾ VÀ KHUNG PHÂN TÍCH TIẾP CẬN VÀ HƯỞNG DỤNG GIÁO DỤC DÀNH CHO TRẺ EM TỪ GÓC ĐỘ QUYỀN CON NGƯỜI

Ngày tạo: 09/01/2014|Lượt đọc: 112|Số lần tải: 0

Trong vài thập kỷ trở lại đây giáo dục được chính phủ Việt Nam xem là quốc sách ưu tiên hàng đầu, giành được nhiều sự quan tâm của dư luận, đồng thời giáo dục cũn...

Đánh dấu chủ đề
Bài giảng tâm lý học đại cương
Bài giảng tâm lý học đại cương

Ngày tạo: 13/12/2012|Lượt đọc: 772|Số lần tải: 73

Bài giảng tâm lý học đại cương

Đánh dấu chủ đề
Top user
DoKo trên mạng xã hội