đề thi phổ thông chuyên mục:Ngữ văn 7

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN NGỮ VĂN LỚP 7

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:2417 Download:18

I. TRẮC NGHIỆM:(3điểm). Trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng:. Câu1.Trong các câu sau đây, câu nào không phải là tục ngữ ?. a.
Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ THI HỌC KÌ II ( Năm học 2007-2008) Môn: Ngữ văn 7

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:283 Download:1

I Trắc nghiệm ( 2 điểm . Cho đoạn văn sau:. “ … Tinh thần yêu Nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng
Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 2, LỚP 7

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:699 Download:3

I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm, 10 câu, mỗi câu 0,25 điểm). Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng. . 1. Nhận xét nào đúng về văn bản nghị
Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:240 Download:1

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm, 16 câu, mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm).. Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng. .
Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN NGỮ VĂN 7

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:3298 Download:17

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 6 câu, mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm).. Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.. *
Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi chất lượng 24 tuần môn Ngữ Văn 7

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:406 Download:0

I. Trắc nghiệm: (3,0đ). Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời đúng:. “ Văn chương sẽ là hình dung của sự s
Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi học sinh giỏi Môn: Ngữ văn 7

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:2575 Download:10

Câu 1(3điểm): Chỉ ra những cái hay, cái đẹp và hiệu quả diễn đạt của nó được sử dụng trong đoạn thơ sau:. …Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi!. Rừng cọ đồi chè đồng xanh
Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:192 Download:3

ĐỀ BÀI . Câu 1 ( 2.0 điểm):. 1( 0.5 điểm). Phân biệt các đại từ sau:ai, gì, bao nhiêu, mấy, ở đâu, bao giờ, sao, thế nào. Cho ví dụ minh hoạ?. 2 ( 0.5 điểm). Ch
Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2008 - 2009 Môn: Ngữ văn 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:09/01/2014 Đọc:125 Download:1

A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm). Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, g
Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2006 - 2007 Môn: Ngữ văn 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:09/01/2014 Đọc:125 Download:1

Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của
Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi HSG Văn 7

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:17/04/2013 Đọc:1591 Download:18

Đề thi HSG Văn 7
Thêm vào bộ sưu tập

de kiem tra kỳ 2 văn 7 ma trận Chuẩn KTKN

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:17/04/2013 Đọc:396 Download:3

de kiem tra kỳ 2 văn 7 ma trận Chuẩn KTKN
Thêm vào bộ sưu tập

boi duong hoc sinh gioi 7

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:17/04/2013 Đọc:458 Download:13

boi duong hoc sinh gioi 7
Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc ki 2 van 7 co MT

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:17/04/2013 Đọc:414 Download:1

de thi hoc ki 2 van 7 co MT
Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ THI HỌC KÌ II CÓ MA TRẬNVÀ ĐÁP ÁN

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:17/04/2013 Đọc:265 Download:1

ĐỀ THI HỌC KÌ II CÓ MA TRẬNVÀ ĐÁP ÁN
Thêm vào bộ sưu tập

DE HK II VAN 7 (MA TRAN CHUAN)

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:17/04/2013 Đọc:218 Download:1

DE HK II VAN 7 (MA TRAN CHUAN)
Thêm vào bộ sưu tập

MA TRAN+DE+HDC VAN 7_1 TIET

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:17/04/2013 Đọc:228 Download:3

MA TRAN+DE+HDC VAN 7_1 TIET
Thêm vào bộ sưu tập

đe thi học ki có đap an

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:17/04/2013 Đọc:404 Download:2

đe thi học ki có đap an
Thêm vào bộ sưu tập

de kt

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:17/04/2013 Đọc:315 Download:0

3.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA. Hoï teân........................ ÑEÀ KIEÅM
Thêm vào bộ sưu tập

5 DE KSCL KII VAN 7

chuyên mục: Ngữ văn 7 Ngày tạo:17/04/2013 Đọc:246 Download:5

®Ò kiÓm tra häc kú II- m«n ng÷ v¨n 7- n¨m 2011 (I) (Thêi gian lµm bµi 90 phót) I. ChuÈn kiÕn thøc: - KiÕn thøc: Gióp HS cñng cè vÒ c©u, néi dung, nghÖ t
Thêm vào bộ sưu tập
123...