văn bản tổng hợp

Thiết kế luận lý - Đại Học Bách Khoa

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:10/08/2014 Đọc:24 Download:0

Thiết kế luận lý - Đại Học Bách Khoa
Thêm vào bộ sưu tập

Thí nghiệm vật lý I - Đại Học Bách Khoa

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:10/08/2014 Đọc:23 Download:1

Thí nghiệm vật lý I - Đại Học Bách Khoa
Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp tính - Đại Học Bách Khoa

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:10/08/2014 Đọc:21 Download:0

Phương pháp tính - Đại Học Bách Khoa
Thêm vào bộ sưu tập

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Đại Học Bách Khoa

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:10/08/2014 Đọc:23 Download:0

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Đại Học Bách Khoa
Thêm vào bộ sưu tập

TÌM HIỂU VỀ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:86 Download:2

Pháp nổi tiếng trên thế giới là quốc gia có sự đa dạng dân tộc, kiến trúc và phong cảnh. Khoảng 50% dân số Pháp có nguồn gốc nước ngoà, biến Pháp trở thành một
Thêm vào bộ sưu tập

TỔNG QUAN VỀ TỈNH HÀ GIANG VÀ NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:85 Download:0

. Con người có vai trò quyết định trong quá trình phát triển kinh tế. Một mặt con người là tiềm lực sản xuất chính của xã hội, mặt khác là người được h
Thêm vào bộ sưu tập

Dịch vụ sự nghiệp công: một số vấn đề và giải pháp

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:57 Download:0

Dịch vụ sự nghiệp công ( DVSNC) là những hoạt động chuyên môn phục vụ những nhu cầu, quyền lợi cơ bản của con người về phát triền thể lực, trí lực, và sự phát t
Thêm vào bộ sưu tập

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh mới: cơ hội và thách thức

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:91 Download:0

hoạt động ngân hàng là chuyên ngành về tín dụng cung cấp các sản phẩm về tiền tệ, tín dụng thanh toán cho nền kinh tế, gồm cả kinh tế đối nội và kinh tế đối ngo
Thêm vào bộ sưu tập

Dịch vụ môi giới bất động sản: kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn và định hướng phát triển ở Việt Nam

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:64 Download:0

1. Hoạt động mô giới bất động sản ở Việt Nam. hoạt động mô giới bất động sản là hoạt động hỗ trợ chủ sở hữu bất động sản, tìm kiếm khách hàng, đàm phán hợp đồn
Thêm vào bộ sưu tập

Di truyền tính kháng bệnh bạc lá trên giống lúa asominori

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:91 Download:0

bệnh bạc lá lúa là do vi khuẩn Xanthomonas là bệnh gây gại nghiêm trọng trên các vùng trồng lúa của thế giới. Do việc sử dụng thuốc hoá học không màng lại hiệu
Thêm vào bộ sưu tập

Đi tìm sức sống các quan hệ xã hội (ghi chép trên những dặm đường khảo sát xã hội học)

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:71 Download:0

Tác phẩm " Đi tìm sức sống các quan hệ xã hôi " là 1 ấn phẩm tập hợp 17 bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang vinh đã được xuất bản tữ những năm 1990 cho đến
Thêm vào bộ sưu tập

Đi tìm cơ sở hình thành bản tính của người miền Tây Nam Bộ

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:76 Download:0

Người Nam Bộ, cụ thể là miền tây Nam Bộ, có nhiều đức tính đáng trân trọng : phóng khoáng và bao dung, cởi mở và rộng rãi, tin người và thân thiện với mọi người
Thêm vào bộ sưu tập

Di sản văn hóa hội Gióng: Lễ hội độc nhất vô nhị

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:73 Download:0

Có lẽ hầu hết trẻ em Việt Nam đều quen thuộc với hình ảnh người anh hùng Thánh Gióng nhổ tre đằng ngà đánh bại giặc Ân. Hình ảnh đó không chỉ khơi gợi truyền th
Thêm vào bộ sưu tập

Di sản V.I.LêNin trong thế giới ngày nay và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:67 Download:0

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú của mình, Leenin là người đã cống hiến đặc biệt xuất sắc trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác và là người sáng lập chủ n
Thêm vào bộ sưu tập

Di sản Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho chúng ta đi đến tương lai tươi sáng của nhân loại

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:41 Download:0

Độc lập dân tộc là một nội dung lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa thực dân - một trong những điều sỉ nhục lớn của loài người - đã đem xiềng xích, áp bức
Thêm vào bộ sưu tập

Dehydrin – protein chống mất nước ở thực vật

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:48 Download:0

Trong quá trình tiến hoá hàng loạt cơ chế bảo vệ cơ thể được hình thành theo hướng thích nghi với điều kiện môi trường sống của thực vật là cây 1 năm hay lâu nă
Thêm vào bộ sưu tập

Đề xuất việc xây dựng chương trình các môn khoa học tự nhiên và môn khoa học xã hội ở Việt Nam theo quan điểm tích hợp

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:53 Download:0

1. Quan niệm về tích hợp trong việc phát triển chương trình . Việc nghiên cứu về tích hợp đã có từ những năm 1980 đến nay qua 1 số đề tài cấp Viện cấp Bộ tại Vi
Thêm vào bộ sưu tập

Đề xuất quy trình xác định dòng chảy tối thiểu và hướng tiếp cận dòng chảy sinh thái ở Việt Nam

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:34 Download:0

Nước là nguồn sống cho thế giới tự nhiên và con người. Tuy nhiên việc phân bố không đồng đều của tài nguyên nước theo không gian đã khiến việc sử dụng nguồn nướ
Thêm vào bộ sưu tập

Đề xuất mô hình quản lý nhà nước cấp cơ sở đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:56 Download:1

1. Một số vấn đề về hệ thống quản lý cấp cơ sở về nông nghiệp và phát triển nông thôn thời qua. Nông nghiệp ở đây được hiểu là 1 lĩnh vực bao gồm cả nông nghiệp
Thêm vào bộ sưu tập

Để VACPA trở thành hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, độc lập được khu vực và quốc tê thừa nhận

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:48 Download:0

Cùng với sự ra đời và phát triển của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam các hệ thống kiểm toán Việt nam đã hình thành và phát triển khá toàn diện và chiếm vị thế
Thêm vào bộ sưu tập
123...