Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành trường:ĐH Lao động - Xã hội

Đặc điểm kế toán một số phần hành kế toán chủ yếu trong Công ty TNHH TMDV Vận tải-Xây dựng Hoàng Kim

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:28/01/2013 Đọc:1000 Download:5

lời mở đầu trong nền ngày càng phát triển của việt nam cũng như trên thế giới, nhất là từ khi việt nam ra nhập wto thì nền kinh tế ngày càng tăng trưởng mạnh.
Thêm vào bộ sưu tập

công tác BHLĐ trong lao động.

chuyên mục: Kinh tế lao động Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:444 Download:2

chó thých bhl§ : b¶o hé lao (r)éng. bnn : bönh nghò nghiöp. tnl§ : tai n¹n lao (r)éng. at-vsv : an toµn vö sinh viªn. cbcnv : c¸n bé c"ng nh(c)n viªn. nl§ : ng
Thêm vào bộ sưu tập

Sự lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

chuyên mục: Triết học Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:434 Download:1

mở đầu năm 1975, giải phóng miền nam, đất nước việt nam hoàn toàn độc lập, hai miền nam bắc thống nhất, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, đó là cả n
Thêm vào bộ sưu tập

Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

chuyên mục: Triết học Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:468 Download:0

a.mở đầu trong thời đại xã hội nào, những người lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những người công nhân đều có va
Thêm vào bộ sưu tập

Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam

chuyên mục: Kinh tế chính trị Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:2130 Download:2

lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào việt nam phần 1 lý luận giá trị thặng dư i. điều kiện sản xuất ra giá trị thặng dư i.1. tiền biến thành tư bả
Thêm vào bộ sưu tập

Vận dụng lí luận về địa tô của Mac trong luật đất đai thuế nông nghiệp và việc thuê đất ở VIÊT NAM

chuyên mục: Kinh tế chính trị Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:1250 Download:3

phần mở đầu đất nước ta đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước trải qua nhiều giai doạn ,nhiều thời kì ,mỗi thời kì tồn tại những quan h thức tư hữu
Thêm vào bộ sưu tập

Tín dụng ngân hàng trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

chuyên mục: Kinh tế chính trị Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:324 Download:0

phần i: phần mở đầu chủ nghĩa hội muốn tồn tại và phát triển cũng cần phải có một nền kinh tế tăng tưởng và phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại
Thêm vào bộ sưu tập

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

chuyên mục: Kinh tế chính trị Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:673 Download:1

mục lục trang mục lục. 1 a. phần mở đầu 3 b. phần nội dung. 4 chương i: tính tất yếu hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam.
Thêm vào bộ sưu tập

Giải pháp thúc đẩy Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta

chuyên mục: Chính trị học Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:1207 Download:0

lời mở đầu nước ta là một nước đang phát triển, nền kinh tế nước ta vẫn còn rất lạc hậu so với các nước trong khu vực và các nước trên thế giới. vì vậy đảng ta
Thêm vào bộ sưu tập

Hội nhập AFTA cơ hội và thách thức đối với các Doanh nghiệp Công nghiệp Việt Nam.

chuyên mục: Quan hệ quốc tế Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:685 Download:1

lời mở đầu trong xu hướng quỗc tế hoá đời sống kinh tế thế giới, với những cấp độ toàn cầu hoávà khu vực hoá, lực lượng sản xuất phát triển vượt ra ngoài phạm v
Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

chuyên mục: Kinh tế chính trị Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:686 Download:0

đề án: phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam. và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta t
Thêm vào bộ sưu tập

Tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn thực trạng và giải pháp (Qua nghiên cứu 3 xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi)

chuyên mục: Xã hội học Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:1360 Download:4

tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn thực trạng và giải pháp (qua nghiên cứu 3 xã thuộc tỉnh quảng ngãi) trần thị kim quảng ngãi nằm trong khu vực duyên hả
Thêm vào bộ sưu tập

Chính trị tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

chuyên mục: Quản lý nhà nước Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:3851 Download:3

chính trị tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa i. chính trị tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa là đối tượng nghiên cứu của chính trị học so sánh ở thời kỳ đươ
Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu văn hóa chính trị với việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

chuyên mục: Kinh tế chính trị Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:386 Download:1

Thêm vào bộ sưu tập

Con đường thứ Ba của Công đảng Anh và Đảng Dân chủ xã hội Đức hiện nay

chuyên mục: Chính trị học Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:463 Download:1

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trào lưu dân chủ xã hội có lịch sử hình thành từ hơn một thế kỷ nay và phát triển qua các giai đoạn với những thăng trầm phứ
Thêm vào bộ sưu tập

Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho lãnh đạo quân dân tiến công và nổi dậy giải phóng toàn tỉnh từ 1973 đến 1975

chuyên mục: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:383 Download:0

học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyễn văn sơn đảng bộ tỉnh mỹ tho lãnh đạo quân dân tiến công và nổi dậy giải phóng toàn tỉnh từ 1973 đến 1975 chuyên n
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở xã ở Việt Nam hiện nay

chuyên mục: Quản lý nhà nước Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:323 Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài: cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nhà nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời đánh dấu một bước chuyển biến vô cùng trọn
Thêm vào bộ sưu tập

Tìm hiểu vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản trong hệ thống chính trị Việt Nam

chuyên mục: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:603 Download:4

mở đầu trong thời đại ngày, đảng cầm quyền bao giờ cũng giữ vai trò lãnh đạo, chi phối toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt và trực tiếp nhất là nhà nước; bằng
Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu thủ công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

chuyên mục: Kinh tế chính trị Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:525 Download:1

mở đầu 1.tính cấp thiết của đề tài bắc ninh là một tỉnh nằm ở phía đông bắc đồng bằng bắc bộ, trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm hà nội- quảng ninh- hải phò
Thêm vào bộ sưu tập

Vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam hiện nay

chuyên mục: Triết học Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:29/10/2012 Đọc:435 Download:2

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong văn kiện đại hội đảng ix đảng ta khẳng định: "đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước việt nam theo con đường
Thêm vào bộ sưu tập
123...