Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn ngành:Phát triển nông thôn

Các định hàm lượng dầu và protein của một số giống dừa ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:5 Download:0

Một số tỉnh ở Đồng Bằng Sông Cửu Long có diện tích canh tác dừa khá lớn, . có nhiều giống dừa được trồng lâu năm như: dừa Ta (xanh, vàng), dừa Dâu (xanh, . vàng
Thêm vào bộ sưu tập

Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam - thực trạng, chủ trương chính sách và khuyến nghị giải pháp.

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:34 Download:0

1.1. Đặt vấn đề.. Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nông nghiệp, nông thôn cũng đang trong tiến trình này. Các nguồn lực đều được
Thêm vào bộ sưu tập

Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:19/01/2014 Đọc:380 Download:10

Hiện nay một số mô hình phát triển nông thôn mới đang thực hiện ở các địa phương đã vận dụng một cách có chọn lọc các phương pháp, kế thừa bài học kinh nghiệm c
Thêm vào bộ sưu tập

Hành vi đầu tư và tiết kiệm của hộ gia đình khu vực nông thôn An Giang

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:10/12/2013 Đọc:68 Download:1

Khu vực nông thôn Việt Nam nói chung và nông thôn An Giang nói riêng đang ngày một phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, nhưng thực trạn
Thêm vào bộ sưu tập

Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp hợp lý huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:10/12/2013 Đọc:111 Download:1

Trong những năm qua, nền sản xuất nông nghiệp của huyện đã được chú trọng đầu tư phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá. Năng suất, sản lượng không ngừng
Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích tác động của khoa học kỹ thuật đến hiệu quả sản xuất lúa tại 2 địa bàn: Cần Thơ và Sóc Trăng

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:10/12/2013 Đọc:55 Download:0

để có thể duy trì mức sản lượng nông sản, đặc biệt là lúa gạo nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia cũng như ổn định mức sản lượng gạo xuất khẩu thì các nước
Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Vai trò của công nghệ xanh đối với sự phát triển của nông thôn

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:10/12/2013 Đọc:78 Download:1

Danh từ “công nghệ” (technology) dùng để chỉ sự áp dụng các kiến thức khoa học vào trong thực tế của đời sống. Công nghệ xanh là một khái niệm mới của con người
Thêm vào bộ sưu tập

Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang sản xuất nông thuỷ sản khác ở xã Phương Tú – Ứng Hoà - Hà Tây

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:10/12/2013 Đọc:63 Download:0

Phương Tú là một xã thuộc huyện Ứng Hoà - Hà Tây cách thủ đô 20km. Phương Tú gồm 6 thôn : Hậu Xá, Dương Khê, Nguyên Xá, Đông Phú, Phí Trạch, Ngọc Đông. Từ khi t
Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:10/12/2013 Đọc:130 Download:0

ông nghiệp, nông thôn là khu vực đặc biệt của nền kinh tế, là một ngành sản xuất vật chất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân ở mỗi nước. Ơ Việt Nam nông nghi
Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Kinh tế nông hộ trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa ở nông thôn hiện nay

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:161 Download:0

Việc tìm hiểu về sự tồn tại và phát triển của kinh tế nông hộ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn, tìm hiểu về những xu hướng
Thêm vào bộ sưu tập

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:117 Download:0

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là một quá trình lâu dài, cần được tiến hành theo cách tuần tự, không nóng vội, không thể tuỳ tiện. Quá trình này được
Thêm vào bộ sưu tập

ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC, ĐOÀN THẾ TRONG NÔNG THÔN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI XÃ NAM ANH - HUYỆN NAM ĐÀN - TỈNH NGHỆ AN

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:121 Download:2

Trong nông thôn, vai trò của các tổ chức, đoàn thể là hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như đối với đờ
Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Phổ Yên

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:101 Download:2

Kinh tế trang trại là bước phát triển cao có tính quy luật của kinh tế nông hộ, là mô hình sản xuất đã có từ rất lâu, mang tính phổ biến và giữ vai trò quan trọ
Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và một số giải pháp nhằm tạo việc làm cho người lao động nông thôn thành phố thái nguyên

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:93 Download:0

Nông nghiệp là một thế mạnh nhưng sản xuất ở ngành này mang tính thời vụ nên nhiều lao động ở ngành này vẫn có nhiều thời gian rảnh rỗi, bên cạnh đó quá trình đ
Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu khả năng phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá ở huyện đồng hỷ - thái nguyên

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:88 Download:0

Kinh tế hộ nông dân là loại hình kinh tế phổ biến, đang có vai trò, vị trí rất lớn và là bộ phận hữu cơ trong nền kinh tế, là chủ thể quan trọng trong phát triể
Thêm vào bộ sưu tập

HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY LẠC TẠI XÃ DIỄN KỶ - HUYỆN DIỄN CHÂU – TỈNH NGHỆ AN

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:130 Download:2

Trong các cây công nghiệp ngắn ngày đang được sản xuất ở Việt Nam, cây lạc có một vị trí rất quan trọng. Lạc là cây thực phẩm, cây có dầu quan trọng trong số cá
Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã đoàn kết - huyện đạ hoai - tỉnh lâm đồng

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:123 Download:0

Tuy đã được những thành tựu to lớn và có một vị trí vai trò quan trọng như vậy nhưng nền kinh tế nông nghiệp nước ta bao gồm cả ngành trồng trọt và chăn nuôi cơ
Thêm vào bộ sưu tập

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:112 Download:3

Tào Sơn là một xã nằm ở cửa ngõ phía đông của huyện Anh Sơn, nằm giữa hai thị trấn Anh Sơn và Đô Lương. Cách cả hai thị trấn khoảng 12km về phía Tây và Đông. Là
Thêm vào bộ sưu tập

Các giải pháp phát triển thị trường nông thôn đồng bằng sông cửu long thời kỳ đến năm 2010

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:86 Download:0

Trong những năm qua, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và thương mại – dịch vụ của khu vực đã có những bước phát triển khá. Kim ngạch xuất khẩu, tổng mức lưu ch
Thêm vào bộ sưu tập

Đánh giá hoạt động sinh kế của người dân miền núi thôn 1 – 5 ( khảosát tại thôn 1 – 5 – xã Cẩm Sơn – huyện Anh Sơn – tỉnh Nghệ An

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:133 Download:0

Thực tế cho thấy, việc lựa chọn những hoạt động sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng rất lớn từ nhiều yếu tố: điều kiện tự nhiên, xã hội, yếu tố con người, vật
Thêm vào bộ sưu tập
123...