Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn ngành:Phát triển nông thôn

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH NGHỆ AN NĂM 2013

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:71 Download:0

Trong nền kinh tế quốc dân, nông nghiệp là một trong những ngành có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là điểm khởi đầu, là nền tảng cho quá trình phát triển ki
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:08/06/2014 Đọc:38 Download:0

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, các điều kiện kinh tế xã hội cải thiện đáng kể, cuộc sống nhân dân ngày một khởi sắc, diện mạo
Thêm vào bộ sưu tập

Tình hình hoạt động của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2010

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:43 Download:0

Nước ta đang trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ
Thêm vào bộ sưu tập

Báo cáo tổng hợp tình hình phát triển của Hợp Tác Xã Công Nghiệp Tiến Bộ

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:40 Download:0

Hợp tác xã công nghiêp Tiến Bộ ( HTXCN Tiến Bộ) được thành lập năm 1988 hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất may mặc có trụ sở tại 44 - Lê Ngọc Hân -
Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Vĩnh Phúc-Kinh nghiệm và giải pháp

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:08/06/2014 Đọc:50 Download:0

Đói nghèo là một phạm trù lịch sử có tính tương đối ở từng thời kỳ và ở mọi quốc gia. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 1,3 tỷ người đang sống trong cảnh đói ng
Thêm vào bộ sưu tập

Đầu tư phát triển Nông nghiệp tại Kiến Xương- Thái Bình. Thực trạng và giải pháp

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:35 Download:0

Trong nền kinh tế quốc dân, nông nghiệp là một trong những ngành có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là điểm khởi đầu, là nền tảng cho quá trình phát triển kinh
Thêm vào bộ sưu tập

Hoạt động công chứng của nhân dân địa phương, thực trạng và giải pháp

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:08/06/2014 Đọc:29 Download:0

LỜI NÓI ĐẦU. Chí Linh là huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Hải Dương, có dân số 15 vạn người, là mảnh đất địa linh nhân kiệt có nhiều di tích lịch sử được
Thêm vào bộ sưu tập

Công nghiệp hoá ,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam.

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:08/06/2014 Đọc:42 Download:0

. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngày nay đang là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, là chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước ta.
Thêm vào bộ sưu tập

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:08/06/2014 Đọc:37 Download:0

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập c
Thêm vào bộ sưu tập

Tạo lập và sử dụng vốn cho người nghèo, thực trạng - giải pháp

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:08/06/2014 Đọc:24 Download:0

Nghèo đói không chỉ làm cho hàng triệu người không có cơ hội được hưởng thụ thành quả văn minh tiến bộ của loài người mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng v
Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:26 Download:0

Xuất phát điểm của nền kinh tế Việt nam rất thấp, nước ta lại là một nước đông dân với tốc độ tăng dân số vào loại cao nhất trên thế giới. Vì vậy việc tận dụng
Thêm vào bộ sưu tập

Quản trị danh mục sản phẩm của TCT chăn nuôi VN

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:08/06/2014 Đọc:26 Download:0

LỜI NÓI ĐẦU. Thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định
Thêm vào bộ sưu tập

Tăng cường nguồn vốn tín dụng ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn trong phát triển kinh tế Huyện Quỳnh Lưu

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:08/06/2014 Đọc:22 Download:0

I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU:. Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta liên tục phát triển, đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ với tốc độ
Thêm vào bộ sưu tập

Lao động dư thừa trong nông thôn vùng Đồng Bằng Sông Hồng - Thực trạng và giải pháp

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:08/06/2014 Đọc:23 Download:0

Vai trò của sản xuất nông nghiệp là rất lớn và tất nhiên vai trò của lao động nông nghiệp cũng rất lớn, tuy nhiên , sản xuất nông nghiệp của nước ta còn rất lạc
Thêm vào bộ sưu tập

Đánh giá thực trạng công tác theo dõi đánh giá tình hình thực hiện KHPT KTXH 5 năm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2006- 2010

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:08/06/2014 Đọc:37 Download:0

Chương I: Cơ sở lý thuyết về công tác theo dõi đánh giá dựa trên kết quả thực hiện KH 5 năm ở địa phương. IV. Các khái niệm cơ bản về theo dõi và đánh giá. 1. K
Thêm vào bộ sưu tập

Mở rộng hoạt động cho vay đối với Hộ sản xuất ở NHNo&PTNT chi nhỏnh Huyện Đỡnh lập

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:08/06/2014 Đọc:26 Download:0

Nước ta là một nước có nền kinh tế nông nghiệp lâu đời, với khoảng 80% dân số sống ở nông thôn, lực lượng sản xuất nông nghiệp là rất dồi dào. Trong những năm g
Thêm vào bộ sưu tập

Nâng cao chất lượng bảo lãnh tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:08/06/2014 Đọc:26 Download:1

Nội dung chuyên đề gồm ba chương:. Chương I: Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng.. Chương II: Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại NHNo&PTNT
Thêm vào bộ sưu tập

Nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Hà Tĩnh

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:08/06/2014 Đọc:35 Download:0

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, chính sách cho
Thêm vào bộ sưu tập

Giải pháp xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2010

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:08/06/2014 Đọc:26 Download:0

Đối với Việt Nam, đói nghèo là vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững, đồng thời là vấn đề xã hội nhạy cảm nhất. Xoá đói giảm nghèo, khuyến khích làm giàu
Thêm vào bộ sưu tập

Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long. .

chuyên mục: Phát triển nông thôn Trường: Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:23 Download:0

1. Tính cấp thiết của đề tài. Trong nền kinh tế thì ngân hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng nó có tác dụng làm trung gian, là cầu nối giữa các cá nhân và tổ
Thêm vào bộ sưu tập
123...