Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn ngành:Kế toán – kiểm toán,trường:Đại học Công nghiệp Hà Nội

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SÔNG HỒNG

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:16/05/2013 Đọc:518 Download:6

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 1 Khoa Kế toán – Kiểm toán Họ và tên : Đặng Thị Duyên Chu
Thêm vào bộ sưu tập

HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ơ CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SƠN HẢI

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:16/05/2013 Đọc:422 Download:11

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán- Kiểm toán SV: Nguyễn Thị Hoàng Yến Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lớp: KT12-K11 1 LỜI MỞ ĐẦU Hi
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:16/05/2013 Đọc:525 Download:17

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán Nguyễn Thị Thu Trang
Thêm vào bộ sưu tập

HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SÔNG HỒNG

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:16/05/2013 Đọc:376 Download:9

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán- Kiểm toán Họ và tên: Đặng Thị Duyên 1
Thêm vào bộ sưu tập

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Nguyên Thái Sơn

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:16/05/2013 Đọc:308 Download:5

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế Toán-Kiểm Toán Họ và tên: Hoàng Ánh Hậu Báo cáo thực tập cơ
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH ĐT & SX Vân Ly

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:16/05/2013 Đọc:436 Download:10

Trường Đại học Công nghiệp Hà Néi Khoa Kế toán - kiểm toán SV: Nguyễn Thuỳ Linh - KT4K7 Đề cương chi tiết Lời nói đầu Lao động là yếu tố đầu vào quan
Thêm vào bộ sưu tập

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại và Xây dựng Hoàng Hà

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:16/05/2013 Đọc:320 Download:2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Bùi Thị Duyên Lớp: KT8A 1 Lời mở đầu Trong thời đại ngày nay với cơ thế thị trường mở cửa thì tiền
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư và Công nghệ Trường An

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:16/05/2013 Đọc:173 Download:6

Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Phạm Thị Lệ Hoa - Lớp: KT I 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay,
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần 77

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:16/05/2013 Đọc:223 Download:2

Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán SV: Nguyễn Thị Thanh Nga Luận văn tốt nghiệp Lớp : C§§H KT4 -
Thêm vào bộ sưu tập

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Tuyến Huy

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:16/05/2013 Đọc:208 Download:5

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Kiểm toán Hoàng Kim Long – KT7-K6 Chuyên đề tốt nghiệp 1 Lời nói đầu Trong những năm gần
Thêm vào bộ sưu tập

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong Công ty cổ phần cao su Sao Vàng

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:16/05/2013 Đọc:243 Download:4

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán - Kiểm toán SV: Lê Hồng Tuyên - Lớp KT18-K6 Chuyên đề tốt nghiệp 1
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng Việt Nam –PIDI

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:16/05/2013 Đọc:142 Download:1

Trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội Khoa kinh tế Hoàng Thị Nguyệt - KT5-K54 Chuyên đề tốt nghiệp 1 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện kế toán nguyên, vật liệu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 1 tại Hà Nội

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:16/05/2013 Đọc:340 Download:3

Báo cáo thực tập: G/v hướng dẫn: Thầy Đặng Ngọc Hùng Sinh viên: Đặng Thị Hải Vân
Thêm vào bộ sưu tập

Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán công ty cổ phần Trang Viên Việt Nam

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:16/05/2013 Đọc:263 Download:4

Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 Báo cáo tốt nghiệp 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần
Thêm vào bộ sưu tập

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Tạp chí cụng nghiợ̀p tàu thủy viợ̀t nam.

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:23/02/2013 Đọc:732 Download:8

lời nói đầu trong những năm qua với cơ chế mở cửa đất nước, nền kinh tế nước ta có nhiều đổi mới ngày càng sâu sắc và toàn diện.theo đà phát triển đó công
Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty TNHH Thành Trung

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:23/02/2013 Đọc:782 Download:6

mục lục nội dung trang lời nói đầu 3 chương i : những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh thành trung 5 1.1. khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần viễn thụng Gia Phỏt - Nhà hàng Cơm Niờu Bầu Bớ

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:23/02/2013 Đọc:423 Download:1

lời mở đầu trong cơ chế quản lý kinh tế nhiều thành phần, nền kinh tế thị trường với sự điều tiết vĩ mô của nhà nước cùng với sự cạnh tranh khốc liệt vốn có củ
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP đầu tư TMDV Hoàng Kim

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:23/02/2013 Đọc:521 Download:12

mục lục lời mở đầu 4 phần 1: những lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 6 1.1. sự cần thiết của việc h
Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm.

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:23/02/2013 Đọc:595 Download:3

nhận xét của giáo viên hướng dẫn mục lục lời nói đầu 1 chương 1:lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. chương 2: thực t
Thêm vào bộ sưu tập

Kế toán NVL, CCDC và tình hình quản lý, sử dụng NVL, CCDC

chuyên mục: Kế toán – kiểm toán Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Ngày tạo:23/02/2013 Đọc:630 Download:3

nhận xét của giáo viên hướng dẫn họ và tên sinh viên thực tập:..... líp:..... địa điểm thực tập:..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...
Thêm vào bộ sưu tập
123...