Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn ngành:Kinh tế đối ngoại

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút khách quốc tế hơn nữa vào Việt Nam trong thời gian tới

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:12 Download:0

Du lịch ngày càng phát triển và đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự tăng trưởng của một nền kinh tế. Những năm vừa qua, ngành Du lịch Việt
Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Vấn đề thu hút ODA tại Việt Nam

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:25 Download:0

Việt Nam đang bước vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá trình ấy, việc tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò hết sức quan trọng. Một mặt, nó
Thêm vào bộ sưu tập

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO LIÊN BANG NGA- TÌNH HÌNH VÀ TRIỂN VỌNG

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:24 Download:0

Có thể nói Đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những nhân tố quan trọng nhất của nền Kinh tế đối ngoại, nó phản ảnh tình hình và xu thế phát triển kinh tế,
Thêm vào bộ sưu tập

Giải pháp hài hoà thủ tục ODA tại Việt Nam

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:20 Download:0

trên thực tế nghiên cứu quá trình quản lý và sử dụng ODA của Việt Nam, chúng ta phải thừa nhận: ODA ở Việt Nam chưa thực sự phát huy hết tiềm lực vốn có. Từ nă
Thêm vào bộ sưu tập

Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn từ nay - 2010

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:19 Download:0

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Na,, trong những năm qua Bình dương đã tích cực thực hiện công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài và đã đạt được 1
Thêm vào bộ sưu tập

Hội nhập kinh tế quốc tế với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Campuchia

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:27 Download:1

Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế trở thành 1 xu thế tất yếu đối với tất cả các nước. toàn cầu hóa góp phần củng cố an ninh chính trị của mỗi quố
Thêm vào bộ sưu tập

Slide Chiến lược phát triển thương mại của Lào trong mối quan hệ với tam giác kinh tế Việt Nam - trung Quốc - Thái Lan đến năm 2020

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:21 Download:0

Xu thế hội nhập mạnh mẽ đòi hỏi tăng cường quan hệ thương mại về cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Để củng cố và phát triển được mối quan hệ thương mại trên thế giới
Thêm vào bộ sưu tập

Đề án: tìm hiểu những đổi mới trong chiến lược khuyến khích đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:22 Download:0

chiến lược thu hút FDI được hiểu tổng quát và việc thực hiện những công cụ hướng tới việc thu hút nguồn vốn FDI trong thời gian dài, bao gồm kế hoạch, các hđ đị
Thêm vào bộ sưu tập

Đề án: thực trạng và giải pháp cơ bản để phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở Việt Nam

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:22 Download:0

Trong xu thế toàn cầu hóa, quan hệ kinh tế đối ngoại càng phát triển rộng rãi và có hiệu quả bao nhiêu thì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước càng được tiến hành thuậ
Thêm vào bộ sưu tập

Đề án: Một số giải pháp tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA ở Việt Nam

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:13 Download:0

Vốn luôn được coi là 1 trong những nhân tố quyết định cho quá trình sxkd và tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. đặc biệt là để đạt được tăng trưởng kinh tế ca
Thêm vào bộ sưu tập

Đề án ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:15 Download:0

ODA bao gồm khoản viện trợ không hoàn lại, viện trợ có hoàn lại hoặc tín dụng ưu đãi của chính phủ, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ
Thêm vào bộ sưu tập

Đề án Kinh nghiệm thu hút vốn FDI ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:16 Download:0

Để thực hiện các hđsxkd, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, thì vấn đề quan trọng nhất là phải có vốn. vốn có 2 loại chủ yếu là vốn trong nước và vốn n
Thêm vào bộ sưu tập

Đề án tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến nay và một số kiến nghih

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:11 Download:0

Viện trợ ODa của Nhật bản cho Việt Nam, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. ODA của Nhật Bản viện trợ cho VN tập trun
Thêm vào bộ sưu tập

Đề án ODA nguồn vốn đầu tư cho đầu tư phát triển ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:16 Download:0

Thực tế tiếp nhận, sử dụng vốn và thực hiện các dự án ODA thời gian qua cho thấy ODA thực sự là 1 nguồn vốn quan trọng đối với sự phát triển đất nước ,ODA đã gi
Thêm vào bộ sưu tập

Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài của EU, Mỹ, Nhật vào Việt Nam

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:15 Download:0

Chương 1: Đặc điểm và vị trí của EU, Mỹ Nhật trong lĩnh vực FDI. Chương 2: Thực trạng thu FDI của EU, MỸ, Nhật vào Việt Nam trong thời gian qua. Chương 3: Một s
Thêm vào bộ sưu tập

Quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt nam và liên bang Ngan

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:20 Download:0

Chương 1: Tổng quan về hoạt động hợp tác thương mại và đầu tư của Liên bang Nga. Chương 2: Thực trạng quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư của Liên bang Ngan. C
Thêm vào bộ sưu tập

Cam kết về dịch vụ tài chính trong hiệp định thương mại Việt mỹ và các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả của Việt Nam

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:16 Download:0

Hiệp định thương mại Việt Mỹ mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành dịch vụ tài chính Việt Nam nhưng đồng thời cũng đặt ngành dịch vụ tài chính Việt Nam trước những t
Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động liên doanh tại công ty dầu khí đài Hải

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:17 Download:0

Trong xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa ngày càng gia tăng mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới hiện nay, việc mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi quốc
Thêm vào bộ sưu tập

Các biện pháp phi thuế quan và lộ trình cắt giảm của việt Nam trong quá trình gia nhập WTO tới năm 2010

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:25 Download:0

Mặc dù quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại mang lại nhiều cơ hội và lợi ích rõ rệt nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những thách thức đố
Thêm vào bộ sưu tập

Những công cụ chính sách ngoại thương của Nhật Bản. bài học kinh nghiệm đối với ngoại thương Việt Nam

chuyên mục: Kinh tế đối ngoại Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:24 Download:0

Ngày nay, trong hoạt động mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại của các quốc gia, hoạt động ngoại thương giữ vị trí vai trò vô cùng quan trọng. một trong những công
Thêm vào bộ sưu tập
123...