Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn ngành:Quản trị nhân lực

Chuyên đề: Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Thanh Xuân.

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:64 Download:1

Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Thanh Xuân, nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề quản lý nhân sự đối với sự phát triển củ
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Thiên Sơn

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:48 Download:2

Quản lý có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển nền kinh tế. Ngày nay, quản lý vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, nó đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của n
Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích thực trạng tiền lương và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện chúng

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:33 Download:0

Trong nền kinh tế thị trường, xây dựng cơ bản cần phải tạo ra các sản phẩm xây lắp có chất lượng tốt và kiểu dáng đẹp, giá thành hạ, phù hợp với yêu cầu của ngư
Thêm vào bộ sưu tập

Phát triển nguồn nhân lực con người của công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái giai đoạn 2010 - 2015 .

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:46 Download:0

1. Tính cấp thiết của đề tài. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta ngoaì môi trường chính trị ổn định, còn phải có cac nguồn lực cần thiết để phát
Thêm vào bộ sưu tập

Nâng cao hiệu quả công tácđào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Sông Đà I

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:44 Download:0

Thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội ở nước ta thời gian qua đã cho thấy, trong điều kiện nên kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt thì công tác quản
Thêm vào bộ sưu tập

Nâng cao năng suất lao động của Công ty TNHH Điện Biên

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:14 Download:0

Kết cấu cảu bài thảo luận bao gồm:. Chương 1: Cơ sở lý luận về nâng cao năng suất lao động. Chương 2: Thực trạng của việc năng suất lao động của Nâng cao năng s
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện hoạt động quản trị nhân lực trong khách sạn Fortuna Hà Nội

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:42 Download:1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. Mục tiêu đầu tiên của đề tài là hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của công tác quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn.. Mục tiêu th
Thêm vào bộ sưu tập

Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH BMG Việt Nam

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:50 Download:3

Trong bất cứ tổ chức, doanh nghiệp hay các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh tế - xã hội nào thì yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng nhất, và
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:41 Download:1

Mục tiêu. Đề tài tập trung phân tích thực trạng và đưa ra những đánh giá kết luận về cơ cấu tổ chức công ty Đức Việt trên cơ sở thu thập phân tích các cơ sở dữ
Thêm vào bộ sưu tập

Giải pháp tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:8 Download:0

Đặc biệt, tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế, không thể thiếu việc quy hoạch lại thành phố cho phù hợp, nhằm tăng nhanh sự phát triển. Do đó, sau khi thu hồi đất
Thêm vào bộ sưu tập

Đề án: Tuyển dụng nhân lực tốt là một trong yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:27 Download:0

Con người là nguồn lực quan trọng nhất đối với bất cứ một tổ chức nào. Sự thành công của bất kỳ một doanh nghiệp lớn hay nhỏ, phụ thuộc chủ yếu vào năng lực và
Thêm vào bộ sưu tập

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền thông Smedia – O2TV

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:27 Download:1

Đối với một công ty làm trong lĩnh vực truyền thông thì nhân tố con người là một trong những động lực quyết định sự tồn tại, phát triển và hưng thịnh của công t
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần May 10

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:28 Download:0

đào tạo để phát triển là một nhu cầu không thể thiếu được đối với bất kỳ một loại hình tổ chức nào. Một xã hội có tồn tại được hay không là do có đáp ứng được v
Thêm vào bộ sưu tập

Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:16 Download:0

Trong thời kỳ hội nhập tính cạnh tranh của doanh nghiệp càng trở nên gay gắt. Để tồn tại và phát triển bền vững doanh nghiệp phải biết tận dụng và khai thác mọi
Thêm vào bộ sưu tập

Chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:17 Download:0

Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, nguồn nhân lực ngày càng thể hiện được tầm quan trọng của mình. Những nhà quản trị nhân lực trong thế kỉ 21 đang buộc phả
Thêm vào bộ sưu tập

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nhân viên ở Công ty cổ phần gỗ GAGO

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:25 Download:0

Đào tạo là một nhu cầu không thể thiếu đối với bất cứ một loại hình tổ chức nào. Một xã hội tồn tại được hay không là do cóđáp ứng được với sự thay đổi của xã h
Thêm vào bộ sưu tập

Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần hỗ trọ phát triển công nghệ Detech

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:23 Download:0

Chương I: Những vấn đề cơ bản về tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. Chuowng II: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phấn phát triển công n
Thêm vào bộ sưu tập

Đề án: phân tích thực trạng công tác tạo động lực cho nhân viên ở công ty cổ phần tập đoàn vận tải phượng hoàng

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:16 Download:0

Nguồn nhân lực là một phần của tổ chức là yếu tố quyết định đến sự sống còn của tổ chức nhưng nếu nhân lực gặp rắc rối thì nó sẽ trở thành chướng ngại trên đườn
Thêm vào bộ sưu tập

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT của TPHCM đến năm 2020

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:21 Download:0

Phát triển nguồn nhân lực CNHH và truyền thông là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc phát triển và ứng dụng CNTT. Phát triển nguồn nhân lực phả
Thêm vào bộ sưu tập

Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008-2015

chuyên mục: Quản trị nhân lực Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:16 Download:0

Chiến lược phát triển NNL đã trở thành 1 trong những nhiệm vụ hàng đầu của mỗi tổ chức, DN và mỗi quốc gia trên thế giới. Nhiều quốc gia đã đặt con người vào vị
Thêm vào bộ sưu tập
1234...