Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn ngành:Thời trang

Một số giải pháp cho hoạt động bán hàng trong nước đối với sản phẩm thời trang công sở của công ty CP Vinatex Đà Nẵng.

chuyên mục: Thời trang Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:249 Download:1

Trong thời đại mở cửa và hội nhập, mức độ cạnh tranh tăng lên nhất là giữa các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài đang kinh doanh trong lãnh thổ nước ta. Đ
Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hành vi mua sắm quần áo của sinh viên khóa 8 khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học An Giang.

chuyên mục: Thời trang Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:348 Download:2

Mua sắm và làm đẹp là những nhu cầu thiết yếu của mọi người – những người của thế kỷ hiện đại, của cuộc sống năng động và giao tiếp. Nhu cầu làm đẹp ngày
Thêm vào bộ sưu tập

Xây dựng kế hoạch sản xuất cho mã hàng thời trang công sở nam

chuyên mục: Thời trang Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:309 Download:2

Thực tế cho thấy các doanh nghiệp may ở Việt Nam chủ yếu sản xuất hàng gia công (CMT) nên lợi nhuận không cao. Để có thể phát triển hơn đặc biệt khi nước ta đã
Thêm vào bộ sưu tập

Sáng tác thời trang áo cưới, dạ hội

chuyên mục: Thời trang Trường: Viện ĐH Mở Ngày tạo:28/01/2013 Đọc:1493 Download:10

mục lục lời mở đầu 1 phần i: lý luận chung 2 1.1. design là gì? 2 1.2 sự ra đời, vai trò của design trong sản xuất và xã hội. 3 1.3. xu hướng mốt - thời trang
Thêm vào bộ sưu tập

thời trang - ngành công nghiệp Việt

chuyên mục: Thời trang Trường: Viện ĐH Mở Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:1198 Download:8

lời cảm ơn trước khi hoàn thành quá trình tìm hiểu và nghiên cứu bài khoá luận tốt nghiệp ngành thời trang . em xin gửi tới thầy cô giáo trong khoa tạo dáng côn
Thêm vào bộ sưu tập

Những quy định về hộ chiếu trong pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh ở Việt Nam

chuyên mục: Thời trang Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh Ngày tạo:16/04/2012 Đọc:733 Download:2

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài việc công dân của nước này xuất cảnh từ nước mình, nhập cảnh vào nước khác để định cư, công tác, học tập, lao động, du lịch
Thêm vào bộ sưu tập

Trách nhiệm pháp lý của công chức trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay

chuyên mục: Thời trang Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh Ngày tạo:16/04/2012 Đọc:667 Download:2

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài sự nghiệp đổi mới ở nước ta được đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay đã thu được những thành tựu to lớn trên
Thêm vào bộ sưu tập

Cải cách Bộ máy hành chính Nhà nước trong giai đoạn hiện nay

chuyên mục: Thời trang Trường: ĐH Công Đoàn Ngày tạo:16/04/2012 Đọc:6607 Download:12

mở đầu đại hội đảng toàn quốc lần thứ vi năm 1986 đã mở ra một thời kỳ đổi mới ở nước ta.đảng chủ trương nhìn thẳng vào sự thật, phát hiện ra sai lầm của đảng,
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện pháp luật về quản lý hành chính nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thuê đất ở Việt Nam hiện nay

chuyên mục: Thời trang Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Ngày tạo:16/04/2012 Đọc:865 Download:1

më (r)çu 1. týnh cêp thiõt cña (r)ò tµi §êt (r)ai - nguån tµi nguyªn quý gi¸ cña mçi quèc gia lu"n g3/4n liòn víi chýnh s¸ch ph¸t trión kinh tõ - x* héi vµ b¶o
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện pháp luật về giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương - từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc

chuyên mục: Thời trang Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:16/04/2012 Đọc:1691 Download:2

mở đầu 1.tính cấp thiết của đề tài hoàn thiện pháp luật về giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là một trong những vấn
Thêm vào bộ sưu tập

Những quy định về hộ chiếu trong pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh ở Việt Nam

chuyên mục: Thời trang Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh Ngày tạo:16/04/2012 Đọc:888 Download:1

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài việc công dân của nước này xuất cảnh từ nước mình, nhập cảnh vào nước khác để định cư, công tác, học tập, lao động, du lịch
Thêm vào bộ sưu tập

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong việc giải quyết các khiếu kiện hành chính

chuyên mục: Thời trang Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh Ngày tạo:16/04/2012 Đọc:1692 Download:6

mở đầu 1. tính cấp bách của đề tài nhà nước là vấn đề "rất cơ bản, rất mấu chốt trong toàn bộ chính trị" [30, tr. 31]. báo cáo chính trị của đảng cộng sản việt
Thêm vào bộ sưu tập

Vai trò của pháp luật tố tụng hành chính ở Việt Nam hiện nay

chuyên mục: Thời trang Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh Ngày tạo:16/04/2012 Đọc:814 Download:2

mở đầu 1. lý do chọn đề tài thể chế hóa chủ trương của đảng, tại kỳ họp thứ viii ngày 28/10/1995, quốc hội khóa ix đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung luật tổ ch
Thêm vào bộ sưu tập

Trách nhiệm pháp lý của công chức trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay

chuyên mục: Thời trang Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh Ngày tạo:16/04/2012 Đọc:1378 Download:2

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài sự nghiệp đổi mới ở nước ta được đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay đã thu được những thành tựu to lớn trên
Thêm vào bộ sưu tập

Vai trò của pháp luật tố tụng hành chính ở Việt Nam hiện nay

chuyên mục: Thời trang Trường: ĐH Lao động - Xã hội Ngày tạo:16/04/2012 Đọc:1423 Download:1

mở đầu 1. lý do chọn đề tài thể chế hóa chủ trương của đảng, tại kỳ họp thứ viii ngày 28/10/1995, quốc hội khóa ix đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung luật tổ ch
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh tại Việt Nam

chuyên mục: Thời trang Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh Ngày tạo:16/04/2012 Đọc:621 Download:1

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong các hoạt động của xã hội loài người, việc công dân của nước này xuất cảnh từ nước mình, nhập cảnh vào nước khác để địn
Thêm vào bộ sưu tập

Những nội dung cơ bản về đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân

chuyên mục: Thời trang Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh Ngày tạo:16/04/2012 Đọc:763 Download:5

mở đầu 1. tính cấp bách của đề tài cùng với sự đổi mới mạnh mẽ bộ máy nhà nước, vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp luôn được đảng và nhà nư
Thêm vào bộ sưu tập

Thực hiện pháp luật về giáo dục và đào tạo ở tỉnh Bình Định hiện nay

chuyên mục: Thời trang Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Ngày tạo:16/04/2012 Đọc:559 Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài quản lý xã hội bằng pháp luật là phương thức quản lý cơ bản của hầu hết các nhà nước đương đại trên thế giới. để quản lý xã
Thêm vào bộ sưu tập

Xây dựng và hoàn thiện công tác công chứng nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

chuyên mục: Thời trang Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh Ngày tạo:16/04/2012 Đọc:578 Download:2

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài công chứng là hoạt động bổ trợ tư pháp theo nghĩa rộng và cung cấp chứng cứ cho hoạt động của tòa án theo nghĩa hẹp, nhằm gó
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh tại Việt Nam

chuyên mục: Thời trang Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh Ngày tạo:16/04/2012 Đọc:1243 Download:6

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong các hoạt động của xã hội loài người, việc công dân của nước này xuất cảnh từ nước mình, nhập cảnh vào nước khác để địn
Thêm vào bộ sưu tập
123...