Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn ngành:Giáo dục mầm non

Kế hoạch điều khiển hoạt động góc Chủ điểm Quê hương - Đất nước – Bác Hồ

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:11839 Download:6

kế hoạch điều khiển hoạt động góc chủ điểm : quê hương - đất nước - bác hồ đối tượng : mẫu giáo bé (3-4 tuổi) líp : c2 trường mầm non dịch vọng số trẻ : cả lớp
Thêm vào bộ sưu tập

tổ chức hoạt động ngoài trời Chủ điểm Quê hương - Đất nước – Bác hồ

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:16343 Download:11

giáo án: tổ chức hoạt động ngoài trời chủ điểm : quê hương - đêt nước - bác hồ lứa tuổi : 4-5 tuổi líp : b4 trường mầm non xuân la số lượng : 20 - 25 trẻ thời g
Thêm vào bộ sưu tập

Phát triển ngôn ngữ Chủ đề Trường mầm non của bé Đề tài Bài thơ Trăng sáng”

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:11366 Download:8

giáo án dự thi tốt nghiệp lĩnh vực phát triển ngôn ngữ chủ đề : trường mầm non của bé đề tài : bài thơ "trăng sáng" loại tiết : trẻ chưa biết đối tượng : mẫu gi
Thêm vào bộ sưu tập

Lập kế hoạch điều khiển hoạt động trong ngày ở trường mầm non Chủ điểm Quê hương - Đất nước – Bác Hồ

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:28452 Download:14

giáo án: lập kế hoạch điều khiển hoạt động trong ngày ở trường mầm non chủ điểm : quê hương - đất nước - bác hồ đối tượng : mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi líp : b1 trư
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án toán

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:4966 Download:4

giáo án: toán chủ điểm : quê hương - đêt nước - bác hồ đề tài : ôn tập so sánh kích thước các đối tượng đối tượng : mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) líp : b4 trường mầm
Thêm vào bộ sưu tập

văn học

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:718 Download:3

giáo án thi tốt nghiệp đợt 2 lĩnh vực: văn học chủ đề : bản thân đề tài : thơ: "tay ngoan" loại tiết : trẻ chưa biết đối tượng : mgl - líp a1 trường mầm non mai
Thêm vào bộ sưu tập

làm quen với tác phẩm văn học

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:5190 Download:1

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt i môn: làm quen với tác phẩm văn học chủ đề : trường mầm non tác phẩm : anh chàng mèo mướp loại bài : kể cho bé nghe loại ti
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển nhận thức

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:792 Download:3

giáo án thi tốt nghiệp đợt i lĩnh vực: phát triển nhận thức chủ đề : bé với những con vật đáng yêu tác phẩm : chú dê đen loại tiết : trẻ chưa biết đối tượng : l
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án thi tốt nghiệp sư phạm mầm non

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:2949 Download:4

giáo án thi tốt nghiệp đợt ii chủ đề : mẹ và những người thân yêu của bé đề tài : chuyện thá con không vâng lời loại tiết : trẻ đã biết đối tượng : 24-36 tháng
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển nhận thức

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:474 Download:1

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt i lĩnh vực: phát triển nhận thức chủ đề : những con vật bé yêu đề tài : dê con nhanh trí loại tiết : trẻ chưa biết đối tượng
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thẩm mỹ

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:910 Download:3

giáo án thi tốt nghiệp lĩnh vực phát triển thẩm mỹ chủ đề : mâm cỗ trung thu nội dung đề tài : ndc: dạy hát: "gác trăng" nhạc hoàng văn yến lời thơ: nguyễn tri
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thẩm mỹ Chủ đề Gia đình Nội dung đề tài Dạy hát Bàn tay mẹ

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:2932 Download:1

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt ii lĩnh vực: phát triển thẩm mỹ chủ đề : gia đình nội dung đề tài : ndc: dạy hát : bàn tay mẹ ndkh: nghe hát: chỉ có một trê
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thẩm mỹ

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:753 Download:0

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt ii lĩnh vực phát triển thẩm mỹ chủ đề : bản thân đò tài : loại tiết : đề tài đối tượng : mgb - líp a9 truờng mần non hoạ mi
Thêm vào bộ sưu tập

lĩnh vực phát triển thẩm mỹ Chủ đề Bản thân Đề tài Xé giấy thành dải và dán tóc cho bạn

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:3398 Download:3

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt ii lĩnh vực phát triển thẩm mỹ chủ đề : bản thân đò tài : xé giấy thành dải và dán tóc cho bạn loại tiết : tiết đề tài đối t
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thẩm mỹ Chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:3128 Download:2

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt ii lĩnh vực: phát triển thẩm mỹ chủ đề : nước và các hiện tượng tự nhiên nội dung đề tài : ndc: dạy hát "cho tôi đi làm mưa
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thẩm mỹ

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:1006 Download:0

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt i lĩnh vực phát triển thẩm mỹ chủ đề : trường mầm non nội dung đề tài : ndc: dạy hát: vui đến trường - hồ bắc ndkh: nghe hát
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thẩm mỹ

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:533 Download:0

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt i lĩnh vực phát triển thẩm mỹ chủ đề : những con vật bé yêu nội dung đề tài : ndc: dạy hát: "đố bạn". nhạc và lời: hồng ngọc
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thể chất

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:1007 Download:3

giáo án thực tập tốt nghiệp đợt ii lĩnh vực: phát triển thể chất chủ đề : nước và các hiện tượng xung quanh bé đề tài : nhảy tách khép chân, tung bắt bóng đối t
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thể chất Chủ đề Tết trung thu Đề tài Đi mép ngoài bàn chân

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:2025 Download:1

giáo án thực tập tốt nghiệp đợt i môn: phát triển thể chất chủ đề : tết trung thu đề tài : đi mép ngoài bàn chân trò chơi : chuyền bóng đối tượng : mgl - líp a9
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thể chất Chủ đề Bản thân Đề tài Bật tiến phía trước

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:6846 Download:5

giáo án thực tập tốt nghiệp đợt ii lĩnh vực: phát triển thể chất chủ đề : bản thân đề tài : bật tiến phía trước trò chơi : "bắt bướm" đối tượng : mgb - líp a3 t
Thêm vào bộ sưu tập
12345...