Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn ngành:Giáo dục mầm non

Lập kế hoạch điều khiển hoạt động trong ngày ở trường mầm non Chủ điểm Quê hương - Đất nước – Bác Hồ

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:25304 Download:9

giáo án: lập kế hoạch điều khiển hoạt động trong ngày ở trường mầm non chủ điểm : quê hương - đất nước - bác hồ đối tượng : mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi líp : b1 trư
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án toán

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:4249 Download:4

giáo án: toán chủ điểm : quê hương - đêt nước - bác hồ đề tài : ôn tập so sánh kích thước các đối tượng đối tượng : mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) líp : b4 trường mầm
Thêm vào bộ sưu tập

văn học

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:557 Download:3

giáo án thi tốt nghiệp đợt 2 lĩnh vực: văn học chủ đề : bản thân đề tài : thơ: "tay ngoan" loại tiết : trẻ chưa biết đối tượng : mgl - líp a1 trường mầm non mai
Thêm vào bộ sưu tập

làm quen với tác phẩm văn học

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:4052 Download:1

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt i môn: làm quen với tác phẩm văn học chủ đề : trường mầm non tác phẩm : anh chàng mèo mướp loại bài : kể cho bé nghe loại ti
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển nhận thức

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:616 Download:3

giáo án thi tốt nghiệp đợt i lĩnh vực: phát triển nhận thức chủ đề : bé với những con vật đáng yêu tác phẩm : chú dê đen loại tiết : trẻ chưa biết đối tượng : l
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án thi tốt nghiệp sư phạm mầm non

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:2495 Download:3

giáo án thi tốt nghiệp đợt ii chủ đề : mẹ và những người thân yêu của bé đề tài : chuyện thá con không vâng lời loại tiết : trẻ đã biết đối tượng : 24-36 tháng
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển nhận thức

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:381 Download:1

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt i lĩnh vực: phát triển nhận thức chủ đề : những con vật bé yêu đề tài : dê con nhanh trí loại tiết : trẻ chưa biết đối tượng
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thẩm mỹ

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:609 Download:3

giáo án thi tốt nghiệp lĩnh vực phát triển thẩm mỹ chủ đề : mâm cỗ trung thu nội dung đề tài : ndc: dạy hát: "gác trăng" nhạc hoàng văn yến lời thơ: nguyễn tri
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thẩm mỹ Chủ đề Gia đình Nội dung đề tài Dạy hát Bàn tay mẹ

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:2280 Download:1

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt ii lĩnh vực: phát triển thẩm mỹ chủ đề : gia đình nội dung đề tài : ndc: dạy hát : bàn tay mẹ ndkh: nghe hát: chỉ có một trê
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thẩm mỹ

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:603 Download:0

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt ii lĩnh vực phát triển thẩm mỹ chủ đề : bản thân đò tài : loại tiết : đề tài đối tượng : mgb - líp a9 truờng mần non hoạ mi
Thêm vào bộ sưu tập

lĩnh vực phát triển thẩm mỹ Chủ đề Bản thân Đề tài Xé giấy thành dải và dán tóc cho bạn

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:2533 Download:3

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt ii lĩnh vực phát triển thẩm mỹ chủ đề : bản thân đò tài : xé giấy thành dải và dán tóc cho bạn loại tiết : tiết đề tài đối t
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thẩm mỹ Chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:2623 Download:1

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt ii lĩnh vực: phát triển thẩm mỹ chủ đề : nước và các hiện tượng tự nhiên nội dung đề tài : ndc: dạy hát "cho tôi đi làm mưa
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thẩm mỹ

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:773 Download:0

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt i lĩnh vực phát triển thẩm mỹ chủ đề : trường mầm non nội dung đề tài : ndc: dạy hát: vui đến trường - hồ bắc ndkh: nghe hát
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thẩm mỹ

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:426 Download:0

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt i lĩnh vực phát triển thẩm mỹ chủ đề : những con vật bé yêu nội dung đề tài : ndc: dạy hát: "đố bạn". nhạc và lời: hồng ngọc
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thể chất

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:773 Download:3

giáo án thực tập tốt nghiệp đợt ii lĩnh vực: phát triển thể chất chủ đề : nước và các hiện tượng xung quanh bé đề tài : nhảy tách khép chân, tung bắt bóng đối t
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thể chất Chủ đề Tết trung thu Đề tài Đi mép ngoài bàn chân

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:1619 Download:1

giáo án thực tập tốt nghiệp đợt i môn: phát triển thể chất chủ đề : tết trung thu đề tài : đi mép ngoài bàn chân trò chơi : chuyền bóng đối tượng : mgl - líp a9
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thể chất Chủ đề Bản thân Đề tài Bật tiến phía trước

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:5156 Download:5

giáo án thực tập tốt nghiệp đợt ii lĩnh vực: phát triển thể chất chủ đề : bản thân đề tài : bật tiến phía trước trò chơi : "bắt bướm" đối tượng : mgb - líp a3 t
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển thể chất Chủ đề Bản thân

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:957 Download:0

giáo án thực tập tốt nghiệp đợt ii môn: phát triển thể chất chủ đề : bản thân đề tài : đi chạy liên tục theo đường rích rắc trò chơi vận động: lộn cầu vồng đối
Thêm vào bộ sưu tập

phát triển nhận thức Chủ đề Bé với những con vật đáng yêu

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:1041 Download:1

giáo án thi tốt nghiệp đợt i lĩnh vực: phát triển nhận thức chủ đề : bé với những con vật đáng yêu khám phá khoa học : bé tìm hiểu loài kiến đối tượng : líp mgl
Thêm vào bộ sưu tập

lĩnh vực phát triển nhận thức

chuyên mục: Giáo dục mầm non Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày tạo:15/10/2012 Đọc:1864 Download:1

giáo án thi thực tập tốt nghiệp đợt ii lĩnh vực phát triển nhận thức chủ đề : các loại quả đề tài : quả cam - quả chuối - quả táo đối tượng : líp mgb a3 trường
Thêm vào bộ sưu tập
12345...