Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn ngành:Sư phạm sinh học

Xây dựng và sử dụng câu hỏi – bài tập trong dạy học phần Sinh thái học – lớp 12 THPT nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh.

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:160 Download:1

1.1. Do yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay: từ phương pháp dạy học truyền thống mang tính thụ động đã và đang được thay thế bằng phương pháp dạy h
Thêm vào bộ sưu tập

XÂY DỰNG, SỬ DỤNG CÂU HỎI, BÀI TẬP CHƯƠNG II SINH HỌC 11 THPT

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:90 Download:2

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1.1. Căn cứ vào Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010; Nghị quyết trung ương 2 khoá VIII và điều 28 Luật Giáo dục năm 2005 về đổi mớ
Thêm vào bộ sưu tập

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:237 Download:3

Sinh học là khoa học về sự sống có mối liên hệ chặt chẽ với môi trường, học sinh học không chỉ để biết mà còn để hành động, đặc biệt trong tình hình môi trường
Thêm vào bộ sưu tập

Di truyền phân tử

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:167 Download:0

Khái niệm tính biến dị (Variability) là một đặc tính của sinh vật có khả năng phát sinh những biến đổi kiểu hình hoặc trong vật chất di truyền do những nguyên n
Thêm vào bộ sưu tập

NÂNG CAO HI ỆU QUẢ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO (SINH H ỌC 10)

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:91 Download:1

1. L í do l ựa chọn đề tài . 1.1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học . Giáo dục - đào tạo luôn được xem là nhân tố quan trọng, quyết định . ch
Thêm vào bộ sưu tập

SKKN: Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của Men Đen

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:157 Download:2

Thực tiễn giảng dạy từ khi vận dụng đổi mới cho đến nay sự chuyển biến về phương phỏp dạy học trong cỏc trường học chưa được là bao. Phổ biến là thầy đọc trũ ch
Thêm vào bộ sưu tập

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ ĐIỀU KIỆN SINH THÁI TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC Ở THỊ XÃ TÂY NINH

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:09/01/2014 Đọc:194 Download:0

Để nâng cao chất lượng của quá trình giáo dục, bên cạnh chú trọng vào việc dạy và học các kiến hức, thì việc tạo cho học sinh một môi trường học tập trong lành,
Thêm vào bộ sưu tập

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM CỦA MỘT VÀI CHỦNG VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC Ô NHIỄM DẦU TẠI QUẢNG NINH

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:174 Download:0

Quảng Ninh là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với bình quân chung của cả nước. Trong những năm gần đây,
Thêm vào bộ sưu tập

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần Sinh thái học, Sinh học 12 (NC) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:272 Download:1

Chương trình Sinh học lớp 12 NC mới được chính thức triển khai đại trà từ năm học 2008 – 2009. Trong đó, kiến thức phần STH là kiến thức trừu tượng gây khó khăn
Thêm vào bộ sưu tập

Rèn luyện cho học sinh dân tộc thiểu số kĩ năng khai thác kênh hình và tự xây dựng một số dạng kênh hình đơn giản góp phần nâng cao chất lượng dạy học sinh học 11- Ban cơ bản

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:234 Download:1

Rèn luyện cho HS các kĩ năng đọc, hiểu kênh hình có trong SGK mới và biết xây dựng một số dạng dạng KH đơn giản tự tạo để nâng cao chất lượng dạy học SH 11 là v
Thêm vào bộ sưu tập

Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong quá trình dạy học Sinh học 9

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:212 Download:3

Chương trình, SGK sinh học 9 được tiến hành thí điểm từ những năm 2002-2004 đến năm 2006-2007 được Bộ GD-ĐT quyết định chính thức ban hành. Trong chương trình g
Thêm vào bộ sưu tập

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO (SINH HỌC 10)

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:191 Download:2

TN là cầu nối giữa lí thuyết và thực tiễn do đó nó là phương tiện duy nhất giúp HS hình thành kĩ năng, kĩ xảo thực hành và tư duy ĩk thuật; TN giúp HS đi sâu ìt
Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp nâng cao năng lực tự học môn sinh học 10 cho học sinh

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:252 Download:1

Trong điều kiện của xã hội hiện đại, khi mà khoa học và công nghệ ph át triển rất mạnh mẽ, sự bùng nổ của cách mạng thông tin đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến
Thêm vào bộ sưu tập

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐỘNG DẠY HỌC SINH LÝ HỌC THỰC VẬT (SINH HỌC 11) BẰNG PHẦN MỀM MS.POWER POINT

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:444 Download:3

Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào dạy học đang trở thành xu thế tất yếu. Trong đó tin học thực sự trở thành một phương tiện hỗ trợ đắc lực cho dạy học.
Thêm vào bộ sưu tập

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA HỌC CƠ BẢN CỦA ĐẤT Ở XÃ YÊN NINH - HUYỆN PHÚ LƢƠNG - TỈNH THÁI NGUYÊN

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:269 Download:0

Đất là một thành phần quan trọng của hệ sinh thái. Nó có ý nghĩa rất lớn tới khả năng cung cấp nước, muối khoáng, chất dinh dưỡng cho cây. Do đó nó có ảnh hưởng
Thêm vào bộ sưu tập

NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG (GLYCINE MAX (L.) MERRILL) ĐỊA PHƯƠNG

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:248 Download:0

Ở Việt Nam cây đậu tương được gieo trồng ở cả 7 vùng nông nghiệp trên cả nước. Các giống đậu tương ở nước ta hiện nay rất phong phú gồm các giống đậu tương nhập
Thêm vào bộ sưu tập

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ PHẦN SINH THÁI HỌC, SINH HỌC 12 (NC) THEO HƯỚNG TÍCH HỢP TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:245 Download:0

. Do sự phát triển những ứng dụng của CNTT trong dạy học, nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở một số nước tiên tiến như Anh, Pháp, Mỹ, Đức… đã nghiên cứu và đa
Thêm vào bộ sưu tập

ĐIỀU TRA TIỀM NĂNG THỨC ĂN CHO CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC CỦA XÃ BẮC SƠN (MÓNG CÁI) VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KHAI THÁC NGUỒN THỨC ĂN

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:122 Download:0

Với định hướng quy hoạch sản xuất thức ăn thô xanh phù hợp với đ iều kiện từng vùng, đáp ứng đủ nhu cầu thức ăn thô xanh để phát triển chăn nuô i trong cả nước,
Thêm vào bộ sưu tập

Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro.

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:105 Download:0

Hạt lạc là một trong những nguồn thực phẩm chứa nhiều chất béo và protein cần thiết cho khẩu phần ăn của con người. Ngoài ra, hạt lạc còn chứa các vitamin nhóm
Thêm vào bộ sưu tập

NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ (ZEA MAYS L.)

chuyên mục: Sư phạm sinh học Trường: Ngày tạo:15/11/2013 Đọc:272 Download:1

Ở Việt Nam, ngô là cây lương thực quan trọng thứ hai sau lúa của nông dân vùng trung du và miền núi phía Bắc nói chung và cây lương thực chính của đồng bào dân
Thêm vào bộ sưu tập
123...