Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn ngành:Nuôi trồng thủy sản

Nghiên cứu thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU trong bối cảnh hiện nay, và đề suất giải pháp xây dựng, phát triển thương hiệu hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam tới năm 2020.

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/05/2014 Đọc:49 Download:2

. Tính cấp thiết của đề tài. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn khủng hoảng, sự tác động liên hiệp của từng quốc gia đã ảnh hưởng chung tới nề
Thêm vào bộ sưu tập

QUY HOẠCH VÙNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TỈNH BẾN TRE

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:313 Download:1

Bến Tre là một tỉnh thuộc Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích tự nhiên là: 2.360,2 km2, được hình thành bởi cù lao An Hoá, cù lao Bảo, cù lao Minh và do
Thêm vào bộ sưu tập

Báo cáo chuyên đề: Điều tra tình hình dịch bệnh trên các đối tượng nuôi thủy sản ở địa bàn Đồng Hới-Quảng Bình

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:175 Download:3

Hiệu quả kinh tế của nghề nuôi thuỷ sản mang lại hiệu quả khá khả quan, một số hộ đã xoá đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu, ngành cũng đã có sự đầu tư của các
Thêm vào bộ sưu tập

Dự Án Xây Dựng Nguồn Nguyên liệu Cá Tra Nhằm Phục Vụ Cho Hoạt Động Chế Biến Xuất Khẩu

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:130 Download:1

Đồng Bằng Sông Cửu Long vốn đã có truyền thống nuôi cá tra từ rất lâu. Trước đây, cá tra được nuôi phổ biến trong các ao, hồ, bãi bồi và nuôi lồng, bè. Cá tra
Thêm vào bộ sưu tập

ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI TÔM HÙM

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:72 Download:0

Qua kết quả điều tra được biết ở Phú Yên có năm giống, loài tôm hùm có giá trị kinh tế như Tôm hùm xanh (Panulirus homarus), Tôm hùm gấm (Panulirus longipes), T
Thêm vào bộ sưu tập

KHẢO SÁT NGHỀ NUÔI TÔM HÙM LỒNG TẠI HUYỆN SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:85 Download:1

Đã từ lâu, nuôi tôm đã là một nghề đem lại nhiều lợi nhuận cho ngư dân các tỉnh ven biển. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện đời sống kinh tế –
Thêm vào bộ sưu tập

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT, KHÁNG SINH VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG NUÔI TÔM SÚ CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH CÀ MAU

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:124 Download:0

Đề tài: “Khảo sát hiện trạng sử dụng hoá chất, kháng sinh và chế phẩm sinh học trong nuôi tôm sú công nghiệp tại tỉnh Cà Mau”.. Qua điều tra 80 hộ nuôi tôm công
Thêm vào bộ sưu tập

ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ TẠI QUẢNG NGÃI

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:111 Download:0

Điều tra tình hình sản xuất giống tôm sú tại Quảng Ngãi. Nghề sản xuất giống tôm sú đang phát triển một cách mạnh mẽ ở những vùng biển như: Nghĩa An (Tư Nghĩa),
Thêm vào bộ sưu tập

KHẢO SÁT MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:112 Download:0

Khảo Sát Mô Hình Nuôi Tôm Sú Công Nghiệp Tại Bình Đại Tỉnh Bến Tre được tiến hành từ ngày 15 – 04 đến ngày15 – 08 – 2005 tại trại nuôi tôm công nghiệp thuộc Côn
Thêm vào bộ sưu tập

KHẢO SÁT NGHỀ NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) QUẢNG CANH CẢI TIẾN TẠI XÃ HÒA TÚ I, HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:78 Download:0

Để khảo sát hiện trạng nuôi tôm quảng canh cải tiến tại xã Hoà Tú I, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi đã tiến hành điều tra bằng cách phỏng vấn trực ti
Thêm vào bộ sưu tập

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT Ở TỈNH QUẢNG NGÃI

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:124 Download:1

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở Quảng Ngãi đang phát triển tại xã Đức Phong (huyện Mộ Đức), xã Phổ An và Phổ Quang (huyện Đức Phổ) và đang mở rộng di
Thêm vào bộ sưu tập

ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG NGHỀ NUÔI NGHÊU TẠI HUYỆN CẦN GIỜ - TPHCM

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:109 Download:0

Điều tra hiện trạng nghề nuôi nghêu tại huyện Cần Giờ -TPHCM, tôi đã tiến hành điều tra theo hình thức phóng vấn trực tiếp các nông hộ nuôi nghêu tại 2 xã Cần T
Thêm vào bộ sưu tập

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ THỦY LÝ HÓA TRONG AO NUÔI TÔM VÀ CÁC NGUỒN NƯỚC CẤP TẠI BẠC LIÊU VÀO CUỐI MÙA KHÔ ĐẦU MÙA MƯA 2005

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:57 Download:1

Từ tháng 3/2005 đến tháng 7/2005, qua các đợt khảo sát trong các thủy vực tự . nhiên và các vùng nuôi tôm, kênh cấp thoát nước về các chỉ tiêu chất lượng nguồn
Thêm vào bộ sưu tập

BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG CÁC LOÀI TẢO Ở VÙNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:73 Download:0

Nghiên cứu khảo sát thành phần, số lượng các loài tảo ở vùng biển Bình Thuận được tiến thành từ tháng 04 đến tháng 07 năm 2005 tại phòng thí nghiệm thuộc khoa t
Thêm vào bộ sưu tập

KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO ẾCH THÁI LAN

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:100 Download:0

Đề tài được tiến hành từ tháng 2/2005 đến tháng 7/2005. Ếch Thái Lan được . nuôi vỗ tại trại thực nghiệm Khoa Thuỷ Sản, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố . Hồ C
Thêm vào bộ sưu tập

THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH NUÔI THƯƠNG PHẨM VÀ KHẢO SÁT TẬP TÍNH ĂN NHAU CỦA ẾCH THÁI LAN

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:81 Download:1

Đề tài “Thử nghiệm nuôi thương phẩm và khảo sát tập tính ăn nhau của ếch . Thái Lan (Rana tigerina)” được thực hiện tại Trại thực nghiệm Khoa Thủy Sản . Trường
Thêm vào bộ sưu tập

THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH NUÔI THƯƠNG PHẨM VÀ KHẢO SÁT TẬP TÍNH ĂN NHAU CỦA ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina)

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:80 Download:1

Đề tài “Thử nghiệm nuôi thương phẩm và khảo sát tập tính ăn nhau của ếch Thái Lan (Rana tigerina)” được thực hiện tại Trại thực nghiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại
Thêm vào bộ sưu tập

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN ĐỂ ƯƠNG NUÔI NÒNG NỌC ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina tigrina)

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:79 Download:0

Đề tài: “Nghiên Cứu Sử Dụng Thức Ăn Chế Biến Để Ương Nuôi Nòng Nọc Ếch Thái Lan (Rana tigerina tigrina)” được tiến hành tại Trại Thực Nghiệm Thủy Sản, Khoa Thủy
Thêm vào bộ sưu tập

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN ĐỂ ƯƠNG NUÔI NÒNG NỌC ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina tigrina)

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:74 Download:0

Đề tài: “Nghiên Cứu Sử Dụng Thức Ăn Chế Biến Để Ương Nuôi Nòng . Nọc Ếch Thái Lan (Rana tigerina tigrina)” được tiến hành tại Trại Thực Nghiệm . Thủy Sản, Khoa
Thêm vào bộ sưu tập

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SỰ LAI TẠO GIỮA ẾCH ĐỒNG VIỆT NAM (Rana rugulosa Weigmann, 1835) VÀ ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina tigrina Dubois,1981)

chuyên mục: Nuôi trồng thủy sản Trường: Ngày tạo:26/03/2014 Đọc:78 Download:0

Đề tài được tiến hành từ tháng 4/2005 – 7/2005. Ếch Thái Lan được nuôi tại trại thực nghiệm thủy sản. Ếch Thái Lan được cho ăn bằng thức ăn công nghiệp. Ếch đồn
Thêm vào bộ sưu tập
12...