Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

ảnh hưởng của cuộc cách mạng Khoa học - Công nghệ

i. lời mở đầu trong sự nghiệp cnh - hđh hiện nay khcn đang chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. bởi vì nước ta tiến lên cnxh từ một nền kinh tế phổ biến là sản

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2178|Tải về:5|Số trang:22

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: