/ 5

Ảnh hưởng của hệ giá trị chính trị phương Tây đến sự phát triển của các xã hội ở Đông Á – trường hợp Trung Quốc

Upload: MinhTrangDoThi.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 359|Tải về: 0|Cấp: Đại học

[font=&quot]đặt v[font=&quot]công cuộc đổi mới kinh tế xã hội ở trung quốc cũng như việt nam thực chất là một cuộc chuyển đổi toàn diện, mang tính hệ thống và về cơ bản theo chuẩn giá trị phương tây. tiến trình cải cách này đến nay khá thành công. đây là một cống hiến vĩ đại trong sự nghiệp phát tri

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]