Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Ảnh hưởng của môi trường vi mô đến hoạt động marketing của công ty giày Thượng Đình.

Cấp:Đại học|Lượt xem:5882|Tải về:9|Số trang:31 | Ngày upload:04/12/2011

mở đầu những năm gần đây kinh tế nước ta đã có nhiều khởi sắc. hoạt động kinh tế với thãi quen theo sự chỉ đạo từ trên xuống và kết quả hoạt động phụ thuộc vào

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.