Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Ảnh hưởng của môi trường vi mô đến hoạt động marketing của công ty giày Thượng Đình.

mở đầu những năm gần đây kinh tế nước ta đã có nhiều khởi sắc. hoạt động kinh tế với thãi quen theo sự chỉ đạo từ trên xuống và kết quả hoạt động phụ thuộc vào

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:5536|Tải về:8|Số trang:31

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: