/ 168

Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến cây họ Sao - Dầu (Dipterocarpaceae) trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai

Upload: TriNguyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 536|Tải về: 0|Cấp: Đại học

tóm tắt đề tài “ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến cây họ sao - dầu (dipterocarpaceae) trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở đồng nai” được tiến hành tại khu bảo tồn thiên nhiên và di tích vĩnh cửu - đồng nai, thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2009. số liệu được thu thập trên 400 điểm của 4 trạng thái rừng iib, iiia1, iiia2 và iiia3 trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới. dựa trên các phương pháp nghiên cứu về độ bắt gặp, đặc trưng lâm phần và xác định yếu tố độ ẩm đất, độ ph đất bằng máy đo nhanh, đã tiến hành phân tích, tính toán được xác suất bắt gặp 3 loài cây họ sao - dầu (dầu song nàng, dầu...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.