/ 168

Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến cây họ Sao - Dầu (Dipterocarpaceae) trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai

Upload: TriNguyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 737|Tải về: 0|Cấp: Đại học

tóm tắt đề tài “ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến cây họ sao - dầu (dipterocarpaceae) trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở đồng nai” được tiến hành tại khu bảo tồn thiên nhiên và di tích vĩnh cửu - đồng nai, thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2009. số liệu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]