/ 34

Ảnh hưởng của văn hóa tôn giáo, chữ viết - văn học, nghệ thuật kiến trúc, lễ hội và ẩm thực Ấn Độ đến khu vực Đông Nam Á

Upload: SonDang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2855|Tải về: 12|Cấp: Đại học

đề tài: ảnh hưởng của văn hóa tôn giáo, chữ viết - văn học, nghệ thuật kiến trúc, lễ hội và ẩm thực ấn độ đến khu vực đông nam á lý do chọn đề tài: đất nước ấn độ là đất nước sở hữu một nền văn hóa lớn và đặc sắc của tòan nhân lọai, nó có một sức ảnh hưởng lớn không những trong khu vực mà còn cả thế giới. đông nam á là nơi tiếp thu được khá nhiều nét đặc sắc từ nền văn hóa ấn độ, bên cạnh những nét đặc trưng truyền thống ấn độ người dân đông nam á tiếp thu và chọn lọc thành những nét văn hóa riêng của khu vực. phạm vi chọn đề tài: ảnh hưởng của văn hóa tôn giáo, chữ viết- văn học, nghệ thuật kiến trúc, lễ hội và ẩm thực ấn độ đến khu vực đông nam á. mục lục lý do chọn đề tài phạm vi chọn đề...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.