/ 34

Ảnh hưởng của văn hóa tôn giáo, chữ viết - văn học, nghệ thuật kiến trúc, lễ hội và ẩm thực Ấn Độ đến khu vực Đông Nam Á

Upload: SonDang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 3405|Tải về: 16|Cấp: Đại học

đề tài: ảnh hưởng của văn hóa tôn giáo, chữ viết - văn học, nghệ thuật kiến trúc, lễ hội và ẩm thực ấn độ đến khu vực đông nam á lý do chọn đề tài: đất nước ấn độ là đất nước sở hữu một nền văn hóa lớn và đặc sắc của tòan nhân lọai, nó có một sức ảnh hưởng lớn không những trong khu vực mà còn cả t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]