/ 29

ảnh hưởng của yếu tố tâm lý tới quá trình ra quyết định mua của khách hàng.

Upload: QuynhNga.dokovn|Ngày: 05/05/2012|Lượt xem: 4624|Tải về: 11|Cấp: Đại học

lời mở đầu ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật công nghệ thì hàng hoá vật chất sản xuất ra ngày càng nhiều. chính vì thế mà các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá thoả mãm nhu cầu, ước muốn của con người sẽ tăng lên rất nhanh cả về số lượng lẫn quy mô. xã hội càng phát triển, nhu cầu của con người đòi hỏi ngày càng và việc đáp ứng được nhu cầu đó là mục tiêu của các doanh nghiệp sản xuất. nhưng trước tốc độ phát triển phát triển cao của kinh tế thì cạnh tranh ngày càng gay gắt. do vậy những doanh nghiệp đứng vững được trên thị trường là những doanh nghiệp làm tốt marketing, đặc biệt nắm bắt cơ hội marketing này hiểu được quá trình ra quyết định mua của khách hàng. vì khách hàng quyết định sự tồn tại và phát triển...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.