Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Áp dụng hạch toán quản lý môi trường trong xác định và phân bổ chi phí của các sản phẩm tại Công ty cổ phần Giấy Trúc Bạch Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:1130|Tải về:12|Số trang:46 | Ngày upload:19/03/2012

lời nói đầu lí do chọn đề tài ngày nay, doanh nghiệp không thể coi vấn đề môi trường là ngoại vi, không quan trọng hay không cần thiết trong mọi hoạt động của m

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.