Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang

Cấp:Thạc sĩ|Lượt xem:1105|Tải về:4|Số trang:122 | Ngày upload:04/03/2012

mở đầu 1. lý do lựa chọn đề tài thực hiện đường lối đổi mới của đảng, đời sống kinh tế - xã hội của đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. song những

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.