/ 122

Áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang

Upload: GiangNguyen.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1224|Tải về: 5|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. lý do lựa chọn đề tài thực hiện đường lối đổi mới của đảng, đời sống kinh tế - xã hội của đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. song những ảnh hưởng từ mặt trái của kinh tế thị trường, tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm có chiều hướng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]