Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học hoá học phổ thông nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh thông qua nhóm oxi lớp 10 - Ban nâng cao

Cấp:Đại học|Lượt xem:4164|Tải về:14|Số trang:122 | Ngày upload:27/02/2012

phần 1: mở đầu i. lý do chọn đề tài: trong bối cảnh nền kinh tế, khoa học, công nghệ, thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, xã hội cần những người có tri thức

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.