/ 121

áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học hoá học phổ thông nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh thông qua nhóm oxi lớp 10 - Ban nâng cao

Upload: LeTrongNhat.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 4657|Tải về: 35|Cấp: Đại học

phần 1: mở đầu i. lý do chọn đề tài: trong bối cảnh nền kinh tế, khoa học, công nghệ, thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, xã hội cần những người có tri thức, chủ động, sáng tạo, năng động, nhạy bén. con người có được những phẩm chất đó trước tiên từ quá trình học tập, vì vậy, trong dạy học cần s

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]