/ 11

Ba giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Upload: NguyenDucTrung.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 9432|Tải về: 13|Cấp: Đại học

bằng những phân tích về ba giai đoạn phát triển của cntb chứng minh rằng hiệp tác giản đơn là một bước tiến về tổ chức và sản xuất, công trường thủ công tạo điều kiện cho sù ra đời của đại công nghiệp cơ khí, đại công nghiệp cơ khí là cơ sở vật chất đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của phương thức sản xuất tbcn. mục lục lời mở đầu. 1 nội dung. 2 i. giai đoạn hiệp tác giản đơn (htgđ). 2 1. khái niệm và đặc điểm. 2 2. ưu thế của htgđ. 2 3. tính chất tbcn của htgđ. 3 ii. công trường thủ công (cttc). 4 1. khái niệm và đặc điểm. 4 2. những ưu thế của cttc. 4 3. tính chất tbcn của cttc. 5 iii. đại công nghiệp cơ khí. 5 1. quá trình phát triển của máy móc. 5 2. ưu thế của máy móc. 6...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.