/ 4

Bài tập cá nhân công pháp đề số 3

Upload: QuocTanViet.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 997|Tải về: 3|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

th3. điều 27 công ước liên hợp quốc về quyền miễn trừ tư pháp và miễn trừ tài sản quốc gia năm 2004 quy định rằng.“tranh chấp phát sinh giữa các quốc gia thành viên công ước, nếu không giải quyết được bằng thương lượng sẽ được giải quyết bằng trọng tài. nếu trong vòng 6 tháng mà các bên không thỏa thuận được về hội đồng trọn tài thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án công lý quốc tế của liên hợp quốc.” khi phê chuẩn công ước, quốc gia a đưa ra tuyên bố bảo lưu với nội dung:“ các tranh chấp nếu không giải quyết được bằng thương lượng sẽ ngay lập tức được đưa ra tòa án công lý quốc tế liên hợp quốc để giải quyết”. trước tuyên bố của a, các quốc gia thành viên khác có tái độ khác nhau: quốc gia b im lặng, quốc gia c phản...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.