/ 4

Bài tập cá nhân công pháp đề số 3

Upload: QuocTanViet.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1280|Tải về: 6|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

th3. điều 27 công ước liên hợp quốc về quyền miễn trừ tư pháp và miễn trừ tài sản quốc gia năm 2004 quy định rằng.“tranh chấp phát sinh giữa các quốc gia thành viên công ước, nếu không giải quyết được bằng thương lượng sẽ được giải quyết bằng trọng tài. nếu trong vòng 6 tháng mà các bên không thỏa t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]