/ 27

Bài tập dài môn cung cấp điện

Upload: PhamTuanVu.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 5743|Tải về: 11|Cấp: Đại học

lời nói đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nước nhà, công nghiệp điện lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi vì điện năng là nguồn năng lượng được dùng rộng rãi nhất trong các ngành kinh tế quốc dân. khi xây dựng một nhà máy, một khu kinh tế, khu dân cư, thành phố trước tiên người t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]