Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

bài tập - giải kế toán quản trị (phần kế toán chi phí)

Cấp:Đại học|Lượt xem:6687|Tải về:33|Số trang:144 | Ngày upload:11/08/2012

tổng hợp tất cả các bài tập kế toán chi phí và tính giá thành (gồm 61 bài tập và bài giải chi tiết, dễ hiểu) bài tập kế toán chi phí bài 1. chi phí năng lượng c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.