Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

bài tập - giải kế toán quản trị (phần kế toán chi phí)

tổng hợp tất cả các bài tập kế toán chi phí và tính giá thành (gồm 61 bài tập và bài giải chi tiết, dễ hiểu) bài tập kế toán chi phí bài 1. chi phí năng lượng c

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:4480|Tải về:25|Số trang:119

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: