/ 15

Bài tập kiểm toán hoạt động

Upload: LeSon.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 14011|Tải về: 65|Cấp: Đại học

bài tập kiểm toán hoạt động câu hỏi lý thuyết: câu 1: so sánh sự giống và khác nhau giữa kiểm toán nghiệp vụ và kiểm toán tài chính trong mối quan hệ với nghiệp vụ tài chính? trả lời nghiệp vụ tài chính hay hiệu năng, hiệu quả quản lý là một lĩnh vực có phạm vi rất rộng, trong đó kiểm toán tài chính

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]