Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bài tập Kỳ môn Luật Đầu tư. 9 điểm

Cấp:Đại học|Lượt xem:1943|Tải về:2|Số trang:7 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

đề bài 2: phân tích bản chất pháp lý của hình thức đầu tư theo hợp đồng bcc. phân biệt hợp đồng bcc và hợp đồng bot

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.