Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bài tập lớn học kì môn luật hành chính Phân tích vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước

Cấp:Đại học|Lượt xem:1281|Tải về:13|Số trang:18 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

phân tích vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nướcmục lụca. lời nói đầu 1b.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.