/ 18

Bài tập lớn học kì môn luật hành chính Phân tích vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước

Upload: HaDuong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1593|Tải về: 15|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

phân tích vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nướcmục lụca. lời nói đầu 1b. nội dung 2i. các khái niệm về pháp chế xã hội chủ nghĩa, khiếu nại và tố cáo 21. khái niện pháp chế xã hội chủ nghĩa 22. khái niệm khiếu nạ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]