/ 18

Bài tập lớn học kì môn luật hành chính Phân tích vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước

Upload: HaDuong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1272|Tải về: 13|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

phân tích vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nướcmục lụca. lời nói đầu 1b. nội dung 2i. các khái niệm về pháp chế xã hội chủ nghĩa, khiếu nại và tố cáo 21. khái niện pháp chế xã hội chủ nghĩa 22. khái niệm khiếu nại 23. khái niêm tố cáo 2ii. vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước 21. khiếu nại, tố cáo của công dân là một hình thức bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý hành chính nhà nước 22. hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước là sự tồn tại hệ thống quy phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo hoàn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.