Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Bài tập lớn mạng số liệu Mạng ngang hàng P2P

i.tổng quan về mạng ngang hàng 1.giới thiệu: [*]mạng ngang hàng (peer-to-peer – p2p) bắt đầu xuất hiện từ 1999 và đã thu hút sự quan tâm của giới cntt trong nhữ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:783|Tải về:1|Số trang:10

Thông tin tài liệu

Cấp:

Chuyên mục:

Ngày tạo: