/ 10

Bài tập lớn mạng số liệu Mạng ngang hàng P2P

Upload: LeTrongTin.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1161|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

i.tổng quan về mạng ngang hàng 1.giới thiệu: [*]mạng ngang hàng (peer-to-peer – p2p) bắt đầu xuất hiện từ 1999 và đã thu hút sự quan tâm của giới cntt trong những năm gần đây. đặc biệt việc áp dụng các mô hình p2p trong việc xây dựng những ứng dụng chia sẻ file (file sharing), điện thoại trên nền in

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]