/ 10

Bài tập lớn mạng số liệu Mạng ngang hàng P2P

Upload: LeTrongTin.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 942|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

i.tổng quan về mạng ngang hàng 1.giới thiệu: [*]mạng ngang hàng (peer-to-peer – p2p) bắt đầu xuất hiện từ 1999 và đã thu hút sự quan tâm của giới cntt trong những năm gần đây. đặc biệt việc áp dụng các mô hình p2p trong việc xây dựng những ứng dụng chia sẻ file (file sharing), điện thoại trên nền internet (internet-based telephony) đã đạt được nhiều thành công.[*]hiện nay các ứng dụng p2p chiếm khoảng 50% (thậm chí 75%) băng thông trên internet.2.định nghĩa p2p: [*]“mạng ngang hàng là một kiểu mạng được thiết kế cho các thiết bị trong đó có chức năng và khả năng của các thiết bị đó là như nhau”[*][td="align: left"][td="align: left"]mạng p2p không có khái niệm máy trạm (client) hay máy chủ (server), mà chỉ có khái niệm các nốt (peers) đóng vai trò như cả client và server mô hình mạng client/sever ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.