/ 19

Bài tập lớn: Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin Quản lý khách sạn

Upload: TiffanieLy.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 501|Tải về: 3|Cấp: Đại học

Mục đích của hệ thống:. Mang lại lợi ích nghiệp vụ, tăng khả năng xử lý, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ một cách tin cậy, nhanh chóng, chính xác, an toàn và bí mật.. Mang lại lợi ích kinh tế: Giảm chi phí hoạt động. Mang lại lợi ích sử dụng, nhanh chóng, thuận tiện.. Khắc phục các khuyết điểm của hệ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]