Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Bài tập lớn: Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin Quản lý khách sạn

Mục đích của hệ thống:. Mang lại lợi ích nghiệp vụ, tăng khả năng xử lý, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ một cách tin cậy, nhanh chóng, chính xác, an toàn và bí mật.

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:165|Tải về:2|Số trang:19

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: