Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bài tập lớn: Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin Quản lý khách sạn

Cấp:Đại học|Lượt xem:279|Tải về:2|Số trang:19 | Ngày upload:15/11/2013

Mục đích của hệ thống:. Mang lại lợi ích nghiệp vụ, tăng khả năng xử lý, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ một cách tin cậy, nhanh chóng, chính xác, an toàn và bí mật.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.