Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bài tập lớn_Phân tích thiết kế hệ thống "Quản lý bán hàng tại siêu thị MeTro Thang Long"

Cấp:Đại học|Lượt xem:1411|Tải về:15|Số trang:63 | Ngày upload:11/08/2012

đây là bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống, đề tài "quản lý bán hàng tại siêu thị" rất hay và bổ ích cho các bạn tham khảo. đề tài nhận được sự đánh giá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.