Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

bài tập thương mại tình huống về công ty TNHH hai thành viên

Cấp:Đại học|Lượt xem:3977|Tải về:7|Số trang:8 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

nếu tất cả các loại hình công ty khác là loại hình công ty do các thương nhân lập ra thì công ty trách nhiệm hữu hạn là sản phẩm của hoạt động lập pháp. công ty

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.