Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bài tập tình huống môn Luật thương mại

Cấp:Đại học|Lượt xem:18445|Tải về:37|Số trang:18 | Ngày upload:29/11/2011

lời nói đầu công ty trách nhiệm hữu hạn (tnhh) là một loại hình doanh nghiệp rất phổ biến ở nước ta hiện nay bởi nhiều ưu điểm của nó. việc thành lập và hoạt độ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.