/ 4

Bài tập tự động hóa - bảo vệ rơle

Upload: PhamCuc.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2087|Tải về: 4|Cấp: Đại học

bài 1. làm rõ dòng phân bố trong mạng vòng h2.22 bài 2. cho mạng điện như hình vẻ .các số liệu như ở bảng chon j thời gian tác động va dòng khơi động của bảo vệ dòng điên cực đai có đặc tính thời gian độc lập tại các vị trí máy cắt 1,2,3,4,5,6 .cho dt= 0,5

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]