Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Bài tập và bài giả thẩm định giá trị doanh nghiệp

bài 1. bất động sản cần thẩm định giá là một khu nhà xưởng có diện tích 20.000m2, hiện là đất trống. hãy tính giá trị thị trường của khu đất này. được biết: a

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2118|Tải về:8|Số trang:30

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: