Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bài tập và bài giả thẩm định giá trị doanh nghiệp

Cấp:Đại học|Lượt xem:3336|Tải về:21|Số trang:30 | Ngày upload:11/08/2012

bài 1. bất động sản cần thẩm định giá là một khu nhà xưởng có diện tích 20.000m2, hiện là đất trống. hãy tính giá trị thị trường của khu đất này. được biết: a

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.