/ 12

BàI tập Xử lý tín hiệu số Tin

Upload: HaManh.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 1396|Tải về: 1|Cấp: Đại học

xử lý tín hiệu số đề bài: hãy lập mạch tạo dao động hình sin có tần số 1500 hz , tần số lấy mẫu 10000 hz. so sánh cách tạo dao động hình sin này với cách tạo tín hiệu hình sin trong máy tính. thực hiện: tín hiệu rời rạc hình sin có phương trình : y(n) = sin(n).u(n) với u(n) là tín hiệu bậc thang. bằng phép biến đổi z của hàm sin(n).u(n) ta được : y(z) = |z|>1 mặt khác ta lại có : y(n) = h(n)*x(n) và bằng phép biến đổi z ta được : y(z) = h(z).x(z) trong đó h(z) là hàm truyền đạt. ta chọn tín hiệu vào x(n) là tín hiệu xung đơn vị (n). khi đó biến đổi z của x(n) là x(z) = 1 (vì biến đổi z của xung đơn vị bằng 1) vậy ta có thể tạo tín hiệu hình sin từ xung đơn vị với hàm truyền...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.