Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bài thảo luận Phân tích 5 quan điểm quản trị marketing

Cấp:Đại học|Lượt xem:1634|Tải về:2|Số trang:14 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

bố cục khái niệm . phân loại . nội dung của từng quan điểm .ã nội dung .ã ưu điểm và nhược điểm .ã ví dụ minh hoạ . kết luận .i, khái niệm : quản

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.