/ 14

Bài thảo luận Phân tích 5 quan điểm quản trị marketing

Upload: HoLyTinh.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1620|Tải về: 2|Cấp: Đại học

bố cục khái niệm . phân loại . nội dung của từng quan điểm .ã nội dung .ã ưu điểm và nhược điểm .ã ví dụ minh hoạ . kết luận .i, khái niệm : quản trị marketing là quá trình phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành các biện pháp nhằm thiết lập, củng cố, duy trì các cuộc trao đổi có lợi với người mua đã được lựa chọn để đạt được những mục tiêu đã định. người ta thường quan niệm quản trị marketing có nhiệm vụ chủ yếu là kích thích nhu cầu có khả năng thanh toán về những sản phẩm của doanh nghiệp. tuy nhiên, đó mới chỉ là một quan niệm hết sức phiến diện, bởi lẽ quản trị marketing có nhiệm vụ tác động đến mức độ, thời điểm và cơ cấu...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.