/ 14

Bài thảo luận Phân tích 5 quan điểm quản trị marketing

Upload: HoLyTinh.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1917|Tải về: 2|Cấp: Đại học

bố cục khái niệm . phân loại . nội dung của từng quan điểm .ã nội dung .ã ưu điểm và nhược điểm .ã ví dụ minh hoạ . kết luận .i, khái niệm : quản trị marketing là quá trình phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành các biện pháp nhằm thiết lập, củng cố, duy trì các c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]