/ 6

Bài Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Upload: ChiLeHuyen.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 1236|Tải về: 1|Cấp: Đại học

bài: thời kỳ quá độ lên cnxh ở việt nam i. quan điểm của cn maclenin về phương thức sản xuất cs chủ nghĩa và quá độ lên cnxh. 1. quan điểm của mac và angghen. - dưới sự thống trị của cntb làm cho các mâu thuẫn cơ bản của nó phát triển gay gắt tất yếu dẫn tới cmvs và ptsx cscn ra đời thay thế ptsx tb

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]