Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bài tiểu luận môn Quản trị tài chính doanh nghiệp "Thuê tài chính – Lý thuyết và thực tiễn"

Cấp:Đại học|Lượt xem:1779|Tải về:7|Số trang:53 | Ngày upload:11/08/2012

lời mở đầu trong thời gian qua, nền kinh tế việt nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong nhiều lĩnh vực. gia nhập wto đồng nghĩa với việc việt nam

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.