Lưu trữ và cung cấp hoàn toàn miễn phí lượng luận văn, đồ án, tiểu luận
/ 9

Bài toán cái túi

Upload: ThanhNam.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1469|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mục lục [url="/#_toc310210418"]giới thiệu : 3 [url="/#_toc310210419"]chương i : bài toán cái túi 4 [url="/#_toc310210420"]1.1 giới thiệu. 4 [url="/#_toc310210421"]1.2 bài toán cái túi dạng 0-1. 4 [url="/#_toc310210422"]1.3 bài toán cái túi dạng phân số. 5 [url="/#_toc310210423"]chương 2: giải

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.