/ 81

Bài toán vận tải và bài toán vận tải mở rộng

Upload: VirutMa.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 1227|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, các bài toán tối ưu xuất hiện ngày càng nhiều và tính phức tạp của chúng ngày càng lớn. phạm vi và khả năng ứng dụng của các bài toán tối ưu cũng ngày càng đa dạng và phong phó. lớp bài toán tối ưu quan trọng được nghiên cứu đầu tiên và được ứng dụng nhiều nhất là bài toán quy hoạch tuyến tính (linear programming). đó là mô hình toán học của một lớp rộng lớn các bài toán ứng dụng trong kinh tế và kỹ thuật. do đó cấu trúc của lớp bài toán quy hoạch tuyến tính có nhiều tính chất rất tốt về mặt toán học, người ta đã tìm được các thuật giải rất hữu hiệu cho bài toán này. năm 1947 nhà toán học mỹ g.b. dantzig đã nghiên cứu và đề xuất ra thuật toán đơn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.