/ 81

Bài toán vận tải và bài toán vận tải mở rộng

Upload: VirutMa.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 1537|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, các bài toán tối ưu xuất hiện ngày càng nhiều và tính phức tạp của chúng ngày càng lớn. phạm vi và khả năng ứng dụng của các bài toán tối ưu cũng ngày càng đa dạng và phong phó. lớp bài toán tối ưu quan trọng được nghiên cứu đầu tiên v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]