Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Bài toán vận tải và bài toán vận tải mở rộng

lời mở đầu cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, các bài toán tối ưu xuất hiện ngày càng nhiều và tính phức tạp của chúng ngày càng lớn. phạm vi

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:900|Tải về:0|Số trang:81

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: HV An ninh nhân dân

Ngày tạo: