Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bản báo cáo thực tập chuyên môn của ngành tài chính ngân hàng

Cấp:Đại học|Lượt xem:8470|Tải về:36|Số trang:30 | Ngày upload:04/03/2012

lời mở đầu trong những năm trở lại đây, với sự hội nhập vào sân chơi chung của nền kinh tế thị trường , và trong quá trình đổi mới đất nước phát triển kinh tế ,

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.