/ 12

Bản chất của địa tô TBCN

Upload: ZiCoNg.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1949|Tải về: 1|Cấp: Đại học

phần mở đầu. quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa(tbcn) không chỉ hình thành và thống trị trong lĩnh vực công nghiệp, mà nó ngày càngđược hình thành , phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp. nông nghiệp cũng trở thành một lĩnh vực đầu tư của tư bản cũng được kinh doanh theo phương thức tbcn. trong xã hội tbcn quan hệ đất đai dưới chế độ tư bản bao gồm ba thành phần cơ bản : người sở hữu ruộng đất, nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp, người công nhân lao động. trong các mối quan hệ đó thì người chủ đất có quyền phát canh thu tô để thực hiện vai trò chủ đất . với vai trò chủ đất họ được hưởng một khoản thu đó chính là địa tô . từng chế độ, từng thời kỳ địa tô laị được thể hiện dưới những hình thức khác nhau. ở chế độ phong...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.