/ 28

Bản chất của pháp luật, đặc trưng cơ bản của pháp luật ở Việt Nam

Upload: Vinh.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 25415|Tải về: 8|Cấp: Đại học

1. bản chất vị trí thuộc nn trong xã hội có yêu cầu a. bản chất nn * bản chất yêu cầu: nn sinh ra và tồn tại trong xã hội có giai cấp cho nên bao giê nó cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc, bản chất đó được thể hiện ở chỗ trong xã hội có giai cấp sự thống trị thuộc giai cấp này đối với giai cấp khác

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]