Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Bản chất của pháp luật, đặc trưng cơ bản của pháp luật ở Việt Nam

1. bản chất vị trí thuộc nn trong xã hội có yêu cầu a. bản chất nn * bản chất yêu cầu: nn sinh ra và tồn tại trong xã hội có giai cấp cho nên bao giê nó cũng ma

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:21939|Tải về:2|Số trang:28

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Ngày tạo: