Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bản thuyết minh đồ án Động cơ đốt trong Động cơ Diesel IFA-W50

Cấp:Đại học|Lượt xem:1897|Tải về:10|Số trang:64 | Ngày upload:11/08/2012

bản thuyết minh chi tiết đồ án môn học động cơ dieselđồ án môn học động cơ đốt trong động cơ diesel ifa-w50i/ các số liệu tính toán ban đầu. 2i.1- bảng số liệu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.