/ 64

Bản thuyết minh đồ án Động cơ đốt trong Động cơ Diesel IFA-W50

Upload: DoDuyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1894|Tải về: 10|Cấp: Đại học

bản thuyết minh chi tiết đồ án môn học động cơ dieselđồ án môn học động cơ đốt trong động cơ diesel ifa-w50i/ các số liệu tính toán ban đầu. 2i.1- bảng số liệu ban đầu. 2i.2- các thông số chọn. 2i.2.1 áp suât môi trường po 2i.2.2 nhiệt độ môi trường to 3i.2.3 áp suất cuối quá trình nạp pa: 3i.2.4 áp suất khí thải pr 3i.2.6 nhiệt độ khí sót tr 3i.2.7 hệ số hiệu đính tỷ nhiệt 3i.2.8 hệ số quét buồng cháy 3i.2.9 hệ số nạp thêm 4i.2.10 hệ số lợi dụng nhiệt tại điểm z, 4i.2.11 hệ số lợi dụng nhiệt tại điểm b, 4i.2.12 hệ số hiệu đính đồ thị công 4i.2.13 hệ số tăng áp 4ii. tính toán các quá trình công tác 5ii.1/ tính toán quá trình nạp 5ii.1.1/ hệ số khí sót 5ii.1.2/ nhiệt độ cuối quá trình nạp ta 5ii.1.3/ hệ số nạp v 5ii.1.4/ lượng khí nạp mới m1...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.